Standard BRC Food (wydanie 7)

Standard BRC Food (wydanie 7)
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań BRC Food

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Standardu BRC

Szkolenie skierowane jest do
 • osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach
 • kierowników i pracowników kontroli jakości
 • członków zespołu HACCP
 • absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów
 • pracowników firm produkujących żywność,  oraz Inspekcji nadzorujących
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania
  w oparciu o Standard BRC
PROGRAM SZKOLENIA
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE
 • Identyfikacja produkcyjnych stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności
 • Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg BRC
 • Systemu zarządzania jakością wg BRC – powiązanie z ISO 9001 i/lub ISO 22000
 • Wymagania fundamentalne
 • Programy wstępne
 • Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja BRC
 • BRC a obrona żywności i autentyczność
 • Procedura certyfikacji – klasyfikacja niezgodności / ocena na poziomie AA, certyfikacja wielooddziałowa, zasady ustalania terminów kolejnych audytów
 • Procedura certyfikacji – program audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych, program rejestracji
 • Działania korygujące – analiza przyczyn głównych
 • Ćwiczenia praktyczn

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]