• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018- online

szkolenie otwarte/zamknięte

Techniki/praktyki auditowania Systemu Zarządzania Energią ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania, raportowania wyników auditów, oceniania skuteczności działań korygujących.

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu certyfikat o udziale w szkoleniu Auditorów wewnętrznych ISO 50001.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają podstawową wiedzę jak wdrożyć System Zarządzania Energią w/g normy ISO 50001 oraz jak przeprowadzić audit wewnętrzny.
METODY SZKOLENIA:
  • Wykład,
  • Prezentacja,
  • Ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja).
CEL SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania Energią ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących. Dostarczenie wiedzy dotyczącej weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia.


PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

Dzień I – ISO 50001:2018: 
 
1. Podstawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną i normą ISO 50001:2018 – wydajność energetyczna, wskaźniki wyniku energetycznego, energetyczna linia bazowa, znaczące wykorzystanie energii.
2. Wymagania normy ISO 50001:2018.
3. Czynniki stałe i zmienne mające wpływ na wykorzystanie energii w kontekście audytu wewnętrznego.
4. Planowanie energetyczne – przegląd energetyczny, cele i cele szczegółowe w systemie zarządzania energią wg ISO 50001:2018 w kontekście audytu wewnętrznego.
5. Ćwiczenia i warsztaty.
 
Dzień II– prowadzenie audytu wewnętrznego: 
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania:
a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych, 
b. Planowanie i przygotowanie audytu, 
c. Przygotowanie list kontrolnych,
d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
g. Dokumentowanie ustaleń z audytu,
h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych.
3. Egzamin końcowy.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1 750,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?