• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

szkolenie zamknięte

Techniki/praktyki auditowania Systemu Zarządzania Energią ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania, raportowania wyników auditów, oceniania skuteczności działań korygujących.

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu certyfikat o udziale w szkoleniu Auditorów wewnętrznych ISO 50001.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają podstawową wiedzę jak wdrożyć System Zarządzania Energią w/g normy ISO 50001 oraz jak przeprowadzić audit wewnętrzny.

METODY SZKOLENIA:
  • Wykład,
  • Prezentacja,
  • Ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja).
CEL SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania Energią ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących. Dostarczenie wiedzy dotyczącej weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia.


PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

Dzień I – ISO 50001:2018: 
 
1. Podstawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną i normą ISO 50001:2018 – wydajność energetyczna, wskaźniki wyniku energetycznego, energetyczna linia bazowa, znaczące wykorzystanie energii.
2. Wymagania normy ISO 50001:2018.
3. Czynniki stałe i zmienne mające wpływ na wykorzystanie energii w kontekście audytu wewnętrznego.
4. Planowanie energetyczne – przegląd energetyczny, cele i cele szczegółowe w systemie zarządzania energią wg ISO 50001:2018 w kontekście audytu wewnętrznego.
5. Ćwiczenia i warsztaty.
 
Dzień II– prowadzenie audytu wewnętrznego: 
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania:
a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych, 
b. Planowanie i przygotowanie audytu, 
c. Przygotowanie list kontrolnych,
d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
g. Dokumentowanie ustaleń z audytu,
h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych.
3. Egzamin końcowy.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, studiów doktoranckich na tym wydziale oraz szeregu branżowych studiów podyplomowych. Po kilkunastoletnim stażu pracy w przemyśle, obecnie pomaga przedsiębiorcom identyfikować i wypełniać wymagania prawne w zakresie środowiska, gospodarowania chemikaliami, zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania, poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz audytowaniem dostawców sieci handlowych. Prowadzi szkolenia dotyczące systemów zarządzania, zagadnień ochrony środowiska, gospodarowania chemikaliami, efektywności energetycznej i zajęcia dydaktyczne na łódzkich uczelniach. Audytor energetyczny.
Autor i współautor szeregu publikacji dotyczących zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa przemysłowego, ryzyka środowiskowego oraz efektywności energetycznej.
Prywatnie mąż i ojciec, miłośnik dalekich i bliskich podróży oraz pasjonat żeglarstwa.


Opinie uczestników szkoleń udzielone w ankietach, na pytanie „Co w szkoleniu podobało się szczególnie?”:
• „Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, powiązane z praktyką”
• „Rzeczowość i kompetencje prowadzącego”
• „Merytoryczne odpowiedzi na pytania, cenne wskazówki, kompetencja”
• „Ogromna wiedza i przygotowani merytoryczne”
• „Szczegółowe omówienie każdego punktu”
• „Obszerna wiedza szkoleniowca”Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?