Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenie jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015. 

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Dzień I – ISO 14001:2015:
 
1. Wymagania normy ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 • Specyficzne pojęcia i definicje,
 • Aspekty środowiskowe i ich identyfikacja oraz ocena,
 • Sterowanie operacyjne i gotowość na awarie,
 • Identyfikacja wymagań prawnych i ocena zgodności.
2. Ćwiczenia i warsztaty.

Dzień II – prowadzenie audytu wewnętrznego: 
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania:
 • Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych,
 • Planowanie i przygotowanie audytu,
 • Przygotowanie list kontrolnych,
 • Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
 • Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
 • Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
 • Dokumentowanie ustaleń z audytu,
 • Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
 • Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych.
3. Egzamin końcowy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA-
2 dni  (16h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1690,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1590,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?