Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015-online

szkolenie zamknięte

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015, poznać proces audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011 oraz zrozumieć podejście procesowe.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 Dzień I 
 
1. Nowe podejście do systemów zarządzania - Annex SL i jego rola
2. Nowa struktura systemów zarządzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja
3. Podstawowe pojęcia i definicje specyficzne dla systemu zarządzania jakością
4. Wymagania normy ISO 9001:2015
 
Dzień II  
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością
  a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych 
  b. Planowanie i przygotowanie audytu 
  c. Przygotowanie list kontrolnych
  d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych
  e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne
  f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu
  g. Dokumentowanie ustaleń z audytu
  h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane
  i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych
3. Egzamin końcowy
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane