Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015-online

szkolenie otwarte/zamknięte

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015, poznać proces audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011 oraz zrozumieć podejście procesowe.

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Dzień I: 
 
1. Nowe podejście do systemów zarządzania - Annex SL i jego rola.
2. Nowa struktura systemów zarządzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja.
3. Podstawowe pojęcia i definicje specyficzne dla systemu zarządzania jakością.
4. Wymagania normy ISO 9001:2015.
 
Dzień II:  
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

  a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych,
  b. Planowanie i przygotowanie audytu ,
  c. Przygotowanie list kontrolnych,
  d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
  e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
  f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
  g. Dokumentowanie ustaleń z audytu,
  h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
  i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych,
3. Egzamin końcowy.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1490,- netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?