• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/EIC 27001

szkolenie zamknięte

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych oraz pracowników zaangażowanych w tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji.

CELE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
   - zrozumienia języka wykorzystywanego w normie zarządzania zgodnego z PN-ISO/IEC 27001
   - poznają podstawowe założenia powstania norm oraz filozofię ochrony informacji wymagań PN-ISO/IEC 27001

OBIORCY SZKOLENIA

• informatycy i administratorzy systemów informatycznych,
• pracownicy zaangażowani w tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
• pracownicy związani z funkcjonowaniem systemów zarządzania.


PROGRAM SZKOLENIA: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/EIC 27001

1. Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Istota systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
 • Przegląd norm związanych
 • Powiązania pomiędzy normami
2.  Terminologia związana z SZBI
3.  Wymagania SZBI
 •       Wymagania PN-ISO/IEC 27001
 •       Działania wynikające z PN-ISO/IEC 27002
4.  Analiza ryzyka i zabezpieczenia
5.  Doskonalenie SZBI
 •      Audity SZBI
 •      Ocena skuteczności i efektywności analizy ryzyka

METODY SZKOLENIOWE
 • wykład,
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
 • studium przypadku (case studies)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?