Szkolenie Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016

szkolenie otwarte/zamknięte

Wiedza w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949,Zrozumienie sposobu jak wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji, Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego,

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 3 dni (24 godziny szkoleniowe-1 godzina szkoleniowa = 45 miut)

Możliwość uczestnictwa w 2 dniowym szkoleniu wyłącznie z Interpretacji wymagań IATF
 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Zdobycie wiedzy w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949:2016,
 • Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,
 • Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z ich wymaganiami IATF 16949:2016
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania auditów wewnętrznych wg standardu IATF 16949:2016,identyfikowania i dokumentowania niezgodności oraz formułowania wniosków poauditowych.

PROGRAM  SZKOLENIA
1. IATF 16949:2016 - podstawowe pojęcia i definicje  
2. Specyfika branży motoryzacyjnej  
3. Podejście procesowe, a audyt  
4. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji - zarys podręcznika IATF "Rules for Achieving”  
5. Wymagania normy ISO 9001:2015 oraz specyfikacji technicznej IATF 16949:2016  
Kluczowe zmiany 
Interpretacja 
Przykłady praktycznych zastosowań  
6. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011:2018  
Podejście oparte na ryzyku 
Audytowanie ryzyk i szans 
Zarządzanie programem audytów  
Planowanie audytu  
Kompetencje i ocena audytorów  
Dodatkowe wytyczne dla audytorów(załączniki)  
Przygotowanie do audytu - przykład check-listy  
Definiowanie niezgodności  
Opracowanie raportu 
7. IATF Auditor Guide ver. 04, a audytorzy wewnętrzni  
8. Audytowanie specyficznych wymagań klienta (Customer Specific Requirements)  
9. Test wiedzy  
10.Ćwiczenia/ case study/ scenki audytowe

SYLWETKA TRENERA:
Doświadczony wykładowca, konsultant i czynny audytor w zakresie systemów zarządzania.
Posiada uprawnienia audytora motoryzacyjnego IATF (International Automotive Task Force).
Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania, studia podyplomowe - systemy zarządzania jakością oraz prestiżową szkołę trenerów biznesu TROP przy PTP w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży automotive w środowisku korporacyjnych, jak również w firmach prywatnych. Brała udział w wielu projektach wdrożeniowych ISO 9001 oraz ISO/TS 16949 (następnie IATF). Pracowała na standardach niemieckich, japońskich i francuskich.
Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu systemów zarządzania jakością. Specjalizuje się w audytach drugiej strony, audytach VDA 6.3, VDA 6.5, PPAP i APQP, specyficznych wymaganiach VW Formel Q, Problem Solving, szkoleniach z zakresu normy ISO 9001 oraz IATF.


Wybierz termin szkolenia

cena 2190,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 2090,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane