• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016

szkolenie otwarte/zamknięte

Wiedza w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949, zrozumienie sposobu jak wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji, poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949:2016,
 • Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,
 • Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z ich wymaganiami IATF 16949:2016,
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania auditów wewnętrznych wg standardu IATF 16949:2016,identyfikowania i dokumentowania, niezgodności oraz formułowania wniosków poauditowych.

Możliwość uczestnictwa w 2 dniowym szkoleniu wyłącznie z Interpretacji wymagań IATF

PROGRAM  SZKOLENIA: Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016

1. IATF 16949:2016 - podstawowe pojęcia i definicje.  
2. Specyfika branży motoryzacyjnej.
3. Podejście procesowe, a audyt.  
4. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji - zarys podręcznika IATF "Rules for Achieving”.
5. Wymagania normy ISO 9001:2015 oraz specyfikacji technicznej IATF 16949:2016:

 • Kluczowe zmiany,
 • Interpretacja,
 • Przykłady praktycznych zastosowań.

6. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011:2018:  

 • Podejście oparte na ryzyku, 
 • Audytowanie ryzyk i szans, 
 • Zarządzanie programem audytów,  
 • Planowanie audytu,  
 • Kompetencje i ocena audytorów,  
 • Dodatkowe wytyczne dla audytorów(załączniki),  
 • Przygotowanie do audytu - przykład check-listy,  
 • Definiowanie niezgodności,  
 • Opracowanie raportu.

7. IATF Auditor Guide ver. 04, a audytorzy wewnętrzni.  
8. Audytowanie specyficznych wymagań klienta (Customer Specific Requirements).  
9. Test wiedzy.  
10.Ćwiczenia/ case study/ scenki audytowe.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 dni (24 godziny szkoleniowe-1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Marzena Czopek- Chmielewicz

Doświadczony wykładowca, konsultant i czynny audytor w zakresie systemów zarządzania.
Posiada uprawnienia audytora motoryzacyjnego IATF (International Automotive Task Force).
Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania, studia podyplomowe - systemy zarządzania jakością oraz prestiżową szkołę trenerów biznesu TROP przy PTP w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży automotive w środowisku korporacyjnych, jak również w firmach prywatnych. Brała udział w wielu projektach wdrożeniowych ISO 9001 oraz ISO/TS 16949 (następnie IATF). Pracowała na standardach niemieckich, japońskich i francuskich.
Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu systemów zarządzania jakością. Specjalizuje się w audytach drugiej strony, audytach VDA 6.3, VDA 6.5, PPAP i APQP, specyficznych wymaganiach VW Formel Q, Problem Solving, szkoleniach z zakresu normy ISO 9001 oraz IATF.Wybierz termin szkolenia

cena 2 600,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 2500,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane