Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 >>

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Będzie potrafił prawidłowo interpretować punktu normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej organizacji oraz planować i organizować spełnianie wymagań SZJ.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i celów zmian w normie ISO 9001:2015, również dyskusja na temat sposobów interpretacji nowych wymagań normy ISO 9001. Ponadto wyjaśnione zostaną działania, które powinny podjąć osoby odpowiedzialne za nadzorowanie konkretnego systemu za który odpowiada w danej organizacji (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. SZJ), aby dostosować działalność organizacji do nowej wersji normy.

PROGRAM SZKOLENIA


Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

1.    Wprowadzenie do standardów zarządzania jakością
2.    Wytyczne odnośnie certyfikacji
3.    Cel i korzyści wspólnej struktury ramowej HLS
4.    Podejście procesowe
5.    Wymagania normy ISO 9001:2015
  • Kontekst  organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie
6.    Przykłady praktycznego zastosowania:
  • Określenie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych
  • Opis wybranego procesu
  • Ryzyka i szanse

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

29 - 29 sierpieńCzęstochowa
22 - 22 wrzesieńPoznań
24 - 24 listopadPoznań
19 - 19 styczeńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 599.00 PLN netto.

W cenę szkolenia wliczone są:
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- przerwa kawowa,
- imienny certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu,
- ankieta ewaluacyjna,
- notatnik wraz z długopisem.

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]