Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 >>

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Będzie potrafił prawidłowo interpretować punktu normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej organizacji oraz planować i organizować spełnianie wymagań SZJ.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i celów zmian w normie ISO 9001:2015, również dyskusja na temat sposobów interpretacji nowych wymagań normy ISO 9001. Ponadto wyjaśnione zostaną działania, które powinny podjąć osoby odpowiedzialne za nadzorowanie konkretnego systemu za który odpowiada w danej organizacji (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. SZJ), aby dostosować działalność organizacji do nowej wersji normy.

PROGRAM SZKOLENIA


Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

1.    Wprowadzenie do standardów zarządzania jakością
2.    Wytyczne odnośnie certyfikacji
3.    Cel i korzyści wspólnej struktury ramowej HLS
4.    Podejście procesowe
5.    Wymagania normy ISO 9001:2015
  • Kontekst  organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie
6.    Przykłady praktycznego zastosowania:
  • Określenie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych
  • Opis wybranego procesu
  • Ryzyka i szanse

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 10 majWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 599.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]