• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Core tools- kluczowe narzędzia w branży motoryzacyjnej

Core tools- kluczowe narzędzia w branży motoryzacyjnej

Jeszcze dekadę temu metody wchodzące w skład tzw. core tools były kojarzone i używane głównie w branży automotive. Nic w tym też dziwnego, ponieważ cały zestaw tych metod jest przede wszystkim przez tę branżę rozwijany, a w konsekwencji też został opisany w tak zwanych „blue books”. Jednak to co dobre zawsze prędzej, czy później, przenika do innych lokalizacji, innych branż, innych obszarów. Identycznie było i w tym przypadku, dlatego obecnie core tools nie są tylko domeną automotive i możemy się  z nimi spotkać również w obszarze farmaceutycznym, czy też w AGD i wielu innych branżach. W całym zestawie możemy znaleźć takie metody jak: APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC oraz plan kontroli (podręcznikowo zintegrowany z APQP). Czym są te tajemniczo wyglądające akronimy?

APQP – Advanced Product Quality Planning – metoda wykorzystywana przy wdrażaniu nowych projektów, pozwalająca na realizację wdrożenia zgodnie z planem i ukierunkowaniem na jakość. Chcesz mieć łatwiejsze życie w trakcie seryjnej produkcji, stosuj APQP podczas wdrażania nowego produktu i procesu.

PPAP – Production Part Approval Process – osobiście nazywam tą metodę procesem walidacyjnym. PPAP mówi sprawdzam wobec APQP, czyli weryfikuje, czy proces wdrożeniowy przebiegł pomyślnie
i w jego następstwie uzyskaliśmy wyniki przez nas oczekiwane. Chcesz sprawdzić czy nowy projekt jest gotowy do seryjnej produkcji, zastosuj PPAP.

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis– analiza ryzyka dla wyrobu oraz procesu (DFMEA, PFMEA). Właściwie wszystko co wykonujemy w organizacjach powinno być oparte o zarządzanie ryzykiem, czyli identyfikację ryzyka, analizę i jego ocenę, zdefiniowanie i wdrożenie działań ograniczających ryzyko, monitorowanie wskaźników ryzyka oraz okresowe jego przeglądy. Szukasz gotowej metody, zapoznaj się bliżej z FMEA.

MSA – Measurement System Analysis – nasze decyzje powinny zawsze bazować na danych. Często te dane to wyniki naszych pomiarów, ale czy pomiar jest wiarygodny, czy wyniki, jako produkt procesu pomiarowego, są dobre? Żeby decyzja była słuszna, dane wejściowe (w tym pomiary) muszą być rzetelne. Użyj MSA, żeby zweryfikować swój system pomiarowo-kontrolny i oszacować jego zmienność.

SPC – Statistical Process Control – w procesie seryjnym ważną kwestią jest monitorowanie tego procesu i „słuchanie” co ma nam on do powiedzenia. Karty kontrolne, które między innymi wchodzą w skład SPC, są idealne do „słuchania” procesu. Z perspektywy trenera zauważam, że SPC jest utożsamiane ze wskaźnikami zdolności, np.: Cp i Cpk. Owszem są one elementem SPC, ale czy najważniejszym? Zastosuj SPC, żeby lepiej rozumieć co proces ma Tobie do powiedzenia.

CP – Control Plan – metoda, której opis znajdziemy w podręczniku APQP. Bardzo ściśle powiązana
z FMEA, można powiedzieć, że jest niemalże naturalną kontynuacją. Jest zestawem wszelakich testów, badań, pomiarów, które należy wykonywać podczas procesu produkcji. Co ważne, te kontrole są nie tylko ukierunkowane na produkt, ale również na proces, o którym tak często niestety zapominamy.

Na koniec tej krótkiej charakterystyki poszczególnych core tools, przedstawiam ich wzajemne powiązanie, zdając sobie sprawę, że relację między nimi można przedstawić na kilka różnych sposób. Niemniej jednak ten poniższy jest całkiem dobrym logicznym wytłumaczeniem.

Miłosz Mróz

Trener SGP- Training & Consulting

Udostępnij ten artykuł