• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie MSA - Analiza systemów pomiarowych

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie z MSA ma na celu zapoznanie uczestników z szeregiem narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych oraz nauka praktycznych umiejętności analizy błędów systemów pomiarowych.

Szkolenie skupia się na metodach oceny błędu pomiarowego w odniesieniu do kontrolowanego procesu:
 • Uczy podstawowych analiz mając do czynienia z danymi ciągłymi.
 • Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich miar błędów i objaśnia związane z tym pojęcia.
 • Szczegółowo tłumaczy badanie R&R (powtarzalności i odtwarzalności) metodami średnich i rozstępów oraz ANOVA.
 • Uczy interpretacji i wnioskowania  opierając się na obiektywnych kryteriach.
 • Zwraca uwagę także w jaki sposób wykryć błędy w przeprowadzanych analizach. Szkolenie wzbogacone o przykłady rzeczywiste.

Możliwość uczestnictwa w kompleksowym szkoleniu: SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych


PROGRAM SZKOLENIA: MSA - Analiza systemów pomiarowych

1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA:
 • Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru,
 • Pomiar, proces i SPC,
 • Wyciąg z wymagań norm MSA  (AIAG, Bosch, ect.),
 • Dyskusja z grupą.
2. Składowe zmienności systemu pomiarowego:
 • Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym,
 • Poprawa systemu pomiarowego jako projekt.
3. Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych:
 • Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA,
 • Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja,
 • Inne procedury analizy systemów pomiarowych,
 • Kryteria akceptowalności systemów.
4. Analiza R&R:
 • Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek (wstęp do ćwiczenia),
 • Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami z wykorzytsaniem MS EXCEL (ćwiczenie),
 • Porównanie metod analizy R&R i interpretacja.
5. Organizacja badań R&R:
 • Dobór próby, operatorów, warunków badania,
 • Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą.
6. Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja:
 • Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne,
 • Dyskusja z grupą.
W trakcie szkolenia wykonywane będą warsztaty z wykorzystaniem MS EXCEL.
Każdy uczestnik w trakcie szkolenia musi dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem MS EXCEL. 


Wybierz termin szkolenia

cena 1 300,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1200,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?