Szkolenie MSA - Analiza systemów pomiarowych

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie z MSA ma na celu zapoznanie uczestników z szeregiem narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych oraz nauka praktycznych umiejętności analizy błędów systemów pomiarowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

Możliwość uczestnictwa w kompleksowym szkoleniu SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych

Szkolenie skupia się na metodach oceny błędu pomiarowego w odniesieniu do kontrolowanego procesu.

 • Uczy podstawowych analiz mając do czynienia z danymi ciągłymi.
 • Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich miar błędów i objaśnia związane z tym pojęcia.
 • Szczegółowo tłumaczy badanie R&R (powtarzalności i odtwarzalności) metodami średnich i rozstępów oraz ANOVA.
 • Uczy interpretacji i wnioskowania  opierając się na obiektywnych kryteriach.
 • Zwraca uwagę także w jaki sposób wykryć błędy w przeprowadzanych analizach. Szkolenie wzbogacone o przykłady rzeczywiste.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA
 • Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru
 • Pomiar, proces i SPC
 • Wyciąg z wymagań norm MSA  (AIAG, Bosch, ect.)
 • Dyskusja z grupą
2. Składowe zmienności systemu pomiarowego
 • Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym
 • Poprawa systemu pomiarowego jako projekt
3. Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych
 • Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA
 • Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja
 • Inne procedury analizy systemów pomiarowych
 • Kryteria akceptowalności systemów
4. Analiza R&R
 • Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek (wstęp do ćwiczenia)
 • Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami z wykorzytsaniem MS EXCEL (ćwiczenie)
 • Porównanie metod analizy R&R i interpretacja
5. Organizacja badań R&R
 • Dobór próby, operatorów, warunków badania
 • Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą
6. Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja
 • Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne
 • Dyskusja z grupą
W trakcie szkolenia wykonywane będa warsztaty z wykorzystaniem MS EXCEL.
Każdy uczestnik w trakcie szkolenia musi dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem MS EXCEL. 


SYLWETKA TRENERA:
 
Specjalista zastosowań metod statystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w zrozumieniu i optymalizacji procesów, analiz systemów pomiarowych, analizie niezawodności i prognozowania. Certyfikowany Black Belt z doświadczeniem w projektach Six Sigma. Wdrażał SPC w trzech fabrykach BSH Oddziałów Łódzkich (Bosch and Siemens Home Appliances). Certyfikowany audytor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3.  
Wieloletni wykładowca w Katedrze Metod Statystycznych na Uniwersytecie Łódzkim (prowadzone przedmioty: Statystyczna kontrola jakości, statystyka). Autor i współautor artykułów z zakresu zastosowań metod statystycznych w firmach produkcyjnych oraz analizie niezawodności. Współautor podręcznika rozwiązywania problemów „5xDlaczego”.
Prowadzone tematy szkoleniowe to m.in. MSA, SPC, DoE, Six Sigma, Prognozowanie (np. sprzedaży, popytu, awaryjności), Analiza niezawodności, Analiza Weibulla, Big Data.
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1200,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1100,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane