Szkolenie CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie przygotowuje Uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli, a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy.

CP - CONTROL PLAN (Plan nadzoru /Plan kontroli)

CEL SZKOLENIA

•    Szkolenie przygotowuje Uczestników do definiowania, tworzenia, wdrażania, wykorzystania i doskonalenia planów kontroli.
 
ADRESACI SZKOLENIA

•    osoby tworzące plany kontroli
•    osoby wykorzystujące w swoich działaniach plany kontroli
•    osoby odpowiedzialne za procesy i uczestniczące w procesach
•    osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów/projektów
•    audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

•    zdobycie informacji pozwalających na opracowywanie i zarządzanie planami kontroli
•    poznanie dobrych praktyk i najczęstszych błędów w zakresie tworzenia i korzystania z planów kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie
2. Plan kontroli w APQP
3. Plan kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949.
4. Elementy planu kontroli.
5. Analiza ryzyka a plan kontroli
6. Tworzenie planu kontroli
7. Powiązanie planu kontroli z innymi elementami systemu zarządzania jakością w organizacji
8. Korzystanie z planu kontroli
9. Nadzorowanie planu kontroli (przegląd i aktualizacja)
10. Audytowanie planu kontroli
11. Warsztaty na przykładach


METODYKA SZKOLENIA

  • wykład
  • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
  • studium przypadku (case studies)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1600,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1500,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane