• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie przygotowuje Uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli, a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby tworzące plany kontroli,
 • Osoby wykorzystujące w swoich działaniach plany kontroli,
 • Osoby odpowiedzialne za procesy i uczestniczące w procesach,
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów/projektów,
 • Audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie informacji pozwalających na opracowywanie i zarządzanie planami kontroli,
 • Poznanie dobrych praktyk i najczęstszych błędów w zakresie tworzenia i korzystania z planów kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA: CP - CONTROL PLAN

 1. Wprowadzenie.
 2. Plan kontroli w APQP.
 3. Plan kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949.
 4. Elementy planu kontroli.
 5. Analiza ryzyka a plan kontroli.
 6. Tworzenie planu kontroli.
 7. Powiązanie planu kontroli z innymi elementami systemu zarządzania jakością w organizacji.
 8. Korzystanie z planu kontroli.
 9. Nadzorowanie planu kontroli (przegląd i aktualizacja).
 10. Audytowanie planu kontroli.
 11. Warsztaty na przykładach.

METODYKA SZKOLENIA:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
 • Studium przypadku (case studies).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1 900,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1800,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?