Szkolenie SPC- STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie uczy podstawowych zasad filozofii zarządzania procesem w oparciu o kontrolę statystyczną

Szkolenie:
 • Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich metod analizy procesu.
 • Porządkuje podstawy kart kontrolnych i oceny zdolności procesu.
 • Pokazuje jak zaprojektować odpowiednią kartę kontrolną i jak z niej korzystać w praktyce.
 • Uczy interpretacji i wnioskowania w oparciu o podstawowe wykresy i parametry statystyczne. 
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Powtórzenie podstaw SPC
 • Do czego służy SPC
 • Po co komu jest SPC
 • Korzyści płynące z SPC
2. Zasady działania kart kontrolnych
 • Zmienność naturalna i specjalna w procesie
 • Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu
 • Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. zasady Nelsona i ich interpretacja)
 • Dyskusja z grupą
3. Podstawowe karty kontrolne
 • Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart,
 • I-MR, X-R, karta N, P, NP)
 • Projektowanie karty kontrolnej dla procesu (ćwiczenie)
4. Reakcja na sygnały karty kontrolnej
 • Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie
 • Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych
5. Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych 
 • Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie )
 • Dyskusja z grupą
6. Ocena zdolności procesu
 • Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja
 • Obliczanie zdolności procesu (ćwiczenie)
 • Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukcesów

W trakcie szkolenia wykonywane będą warsztaty z wykorzystaniem MS EXCEL.
Każdy uczestnik w trakcie szkolenia musi dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem MS EXCEL. 

METODY SZKOLENIOWE

 • wykład,
 • ćwiczenia 
 • dyskusje
 • studium przypadku (case studies)
MOŻLIWOŚĆ  UCZESTNICTWA W KOMPLEKSOWYM SZKOLENIU
SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych


SYLWETKA TRENERA: 
Specjalista zastosowań metod statystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w zrozumieniu i optymalizacji procesów, analiz systemów pomiarowych, analizie niezawodności i prognozowania. Certyfikowany Black Belt z doświadczeniem w projektach Six Sigma. Wdrażał SPC w trzech fabrykach BSH Oddziałów Łódzkich (Bosch and Siemens Home Appliances). 
 
Wieloletni wykładowca w Katedrze Metod Statystycznych na Uniwersytecie Łódzkim (prowadzone przedmioty: Statystyczna kontrola jakości, statystyka). Autor i współautor artykułów z zakresu zastosowań metod statystycznych w firmach produkcyjnych oraz analizie niezawodności. Współautor podręcznika rozwiązywania problemów „5xDlaczego”.
Prowadzone tematy szkoleniowe to m.in. MSA, SPC, DoE, Six Sigma, Prognozowanie (np. sprzedaży, popytu, awaryjności), Analiza niezawodności, Analiza Weibulla, Big Data.
 Wybierz termin szkolenia

cena 1200,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1100,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane