• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie SPC- STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie uczy podstawowych zasad filozofii zarządzania procesem w oparciu o kontrolę statystyczną

SZKOLENIE:
 • Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich metod analizy procesu.
 • Porządkuje podstawy kart kontrolnych i oceny zdolności procesu.
 • Pokazuje jak zaprojektować odpowiednią kartę kontrolną i jak z niej korzystać w praktyce.
 • Uczy interpretacji i wnioskowania w oparciu o podstawowe wykresy i parametry statystyczne. 

PROGRAM SZKOLENIA: SPC- STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM

1. Powtórzenie podstaw SPC:
 • Do czego służy SPC,
 • Po co komu jest SPC,
 • Korzyści płynące z SPC.
2. Zasady działania kart kontrolnych:
 • Zmienność naturalna i specjalna w procesie,
 • Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu,
 • Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. zasady Nelsona i ich interpretacja),
 • Dyskusja z grupą.
3. Podstawowe karty kontrolne:
 • Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart,
 • I-MR, X-R, karta N, P, NP),
 • Projektowanie karty kontrolnej dla procesu (ćwiczenie).
4. Reakcja na sygnały karty kontrolnej:
 • Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie,
 • Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych.
5. Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych: 
 • Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie),
 • Dyskusja z grupą.
6. Ocena zdolności procesu:
 • Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja,
 • Obliczanie zdolności procesu (ćwiczenie),
 • Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukcesów.
 • W trakcie szkolenia wykonywane będą warsztaty z wykorzystaniem MS EXCEL.
 • Każdy uczestnik w trakcie szkolenia musi dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem MS EXCEL. 
METODY SZKOLENIOWE:
 • wykład,
 • ćwiczenia, 
 • dyskusje,
 • studium przypadku (case studies).
MOŻLIWOŚĆ  UCZESTNICTWA W KOMPLEKSOWYM SZKOLENIU:
SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych
 
 Wybierz termin szkolenia

cena 1 300,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1200,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?