Szkolenie 6S (5S + SAFETY)

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad metody 6S, nabycie umiejętności stosowania 6S w swoim obszarze oraz ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami.

CELE SZKOLENIA
 • Zrozumienie zasad metody 6S
 • Nabycie umiejętności stosowania 6S w swoim obszarze
 • Ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami
ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane jest dla:
 • wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach pracy / swoich obszarach działania
 • osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów,
 • osób zarządzających formalnie lub nieformalnie,
 • najwyższego kierownictwa, kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • uświadomisz sobie korzyści z 6S
 • nauczysz się systematycznie stosować kroki 6S w swoim obszarze
 • nauczysz się korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie 6S
 • przećwiczysz w praktyce poznaną wiedzę analizując obszary swojego działania na warsztatach.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie
2. Podstawy Lean manufacturing
3. 5S
 • Sortowanie
 • Systematyka
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja
 • Samodyscyplina
4. 6S
 • Safety – Bezpieczeństwo
5. 5S vs. 6S i miejsce bezpieczeństwa w tej metodzie
6. Wywiad z pracownikiem – podstawowe źródło informacji
7. Wizualne zarządzanie
8. Audyty 5S
9. Warsztaty – praca na konkretnych stanowiskach/obszarach u Klienta
10. Podsumowanie
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
- 3 dni (24 h szkoleniowe, 1 h szkoleniowa = 45 minut)
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?