• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Audit procesu- Metodyka PCPA

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania audytów procesu produkcyjnego na bazie wytycznych FCA- PCPA. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych metodologią auditowania jak i specjalistów przewidzianych do wykonywania auditów procesów w oparciu o wymagania FCA.

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania audytów procesu produkcyjnego na bazie wytycznych FCA - PCPA

METODY PRACY:

 • wykład,
 • gry,
 • ćwiczenia,
 • dyskusje,
 • audit procesu w firmie.

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych metodologią auditowania jak i specjalistów przewidzianych do wykonywania auditów procesów w oparciu o wymagania FCA.PROGRAM SZKOLENIA: Audit procesu- Metodyka PCPA

1. Definicja auditu, niezgodności, procesu auditowego.
2. PCPA - lista kontrolna pytań.
3. Audit w oparciu o wymagania PCPA.
4. Zakres:

 • Cel i metodologia auditu procesu;
 • Opis przewodnika PCPA;
 • Jak stosować elektroniczny format listy pytań (excel plik);
 • Główne powody przeprowadzania auditu procesu: nowy dostawca, uruchomienie procesu, weryfikacja istniejącego procesu, zatwierdzenie procesu produkcji.


MATERIAŁY POMOCNICZE:
Przewodnik, Elektroniczny arkusz oceny.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut).Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane