Szkolenie AUDIT PROCESU - METODYKA PCPA

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania audytów procesu produkcyjnego na bazie wytycznych FCA- PCPA. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych metodologią auditowania jak i specjalistów przewidzianych do wykonywania auditów procesów w oparciu o wymagania FCA.

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania audytów procesu produkcyjnego na bazie wytycznych FCA - PCPA

METODY PRACY:

  • wykład,
  • gry,
  • ćwiczenia,
  • dyskusje,
  • audit procesu w firmie.

ADRESACI SZKOLENIA:Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych metodologią auditowania jak i specjalistów przewidzianych do wykonywania auditów procesów w oparciu o wymagania FCA.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja auditu, niezgodności, procesu auditowego.
2. PCPA - lista kontrolna pytań.
3. Audit w oparciu o wymagania PCPA
Zakres:
• Cel i metodologia auditu procesu;
• Opis przewodnika PCPA
• Jak stosować elektroniczny format listy pytań (excel plik);
• Główne powody przeprowadzania auditu procesu: nowy dostawca, uruchomienie procesu, weryfikacja istniejącego procesu, zatwierdzenie procesu produkcji

MATERIAŁY POMOCNICZE
Przewodnik, Elektroniczny arkusz oceny.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut).Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?