• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie CQI-17:2021 EAM-SSA- produkcja podzespołów elektronicznych- ocena/audyt systemu lutowania - szkolenie online

szkolenie zamknięte

Zyskaj praktyczne umiejętności prowadzenia samooceny zgodnie z CQI-17, interpretacji wymagań standardu, posługiwania się formularzem samooceny, wykorzystania standardu do prowadzenia audytów systemu

Standard CQI-17 EAM SSA (Electronic Assembly Manufacturing-Soldering System Assessment) został zmieniony przez  AIAG i opublikowany we wrześniu 2021 r. (2nd Edition).

Dedykowany jest on branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów lutowania. 

Uwzględniony został jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, co szczególnie wpływa na ważność zrozumienia i nabycia umiejętności prawidłowej interpretacji przedmiotowego standardu przez organizację.

Szkolenie pozwala nabyć praktyczną wiedzę na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesów spawania, których obowiązują wymagania CQI-17, przede wszystkim przedstawicieli kadry kierowniczej, właścicieli procesów, pracowników nadzorujących procesy lutowania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h = 45 min.)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

1.    Zrozumienie specyfiki prowadzenia procesów specjalnych
2.    Pozyskanie praktycznych umiejętności:

 • prowadzenia samooceny zgodnie z CQI-17,
 • interpretacji wymagań standardu,
 • posługiwania się formularzem samooceny,
 • wykorzystania standardu do prowadzenia audytów procesu, systemu.

3.    Uzyskanie informacji o dobrych praktykach prowadzenia samoceny i zarządzania procesem specjalnym.

Program szkolenia: CQI-17:2021 EAM-SSA- produkcja podzespołów elektronicznych- ocena/audyt systemu lutowania


1. Wprowadzenie:

 • Charakterystyka procesów specjalnych,
 • Rodzina norm AIAG CQI.


2. Technologia lutowania:

 • Fizyczne aspekty lutowania (materiały, pokrycia, jakość spoin),
 • Techniki lutowania (rozpływowe, na fali, selektywne, ręczne, laserowe),
 • Typowe wady w procesie lutowania i ich przyczyny,
 • Omówienie pojęć technicznych występujących w CQI-17 (ESD, EOS, ICT, FCT).


3. Normy IPC oraz ich powiązanie z CQI-17.

4. Omówienie wymagań dla CQI-17:

 • Ogólne wymagania,
 • Kwalifikacje auditorów i proces prowadzenia auditu,
 • Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości,
 • Składowanie i postępowanie z wyrobami,
 • Wyposażenie,
 • Omówienie wymagań dla:

-maszyn, urządzeń  i wyposażenia używanego do procesów lutowania,
-parametrów kontroli i monitorowania pracy urządzeń,
-zastosowania standardów AMS,
-wyposażenia sygnalizacyjnego i automatyki sterowniczej,
-warunków środowiskowych prowadzenia operacji,
-warunków prowadzenia procesów.

5. Omówienie tabel procesowych (A-O) * w zakresie faktycznie stosowanym w danej organizacji.

6. Warsztaty praktyczne.

7. Podsumowanie.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?