• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie CQI-9 Audytowanie procesu specjalnego obróbki cieplnej wg AIAG- 4TH EDITION 2020

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem wdrożenia standardu jest wykazanie zdolności do spełnienia wymagań w obszarze realizacji procesów obróbki cieplnej jak również rozwój systemów zarządzania poprzez wprowadzenie ciągłego doskonalenia.

Standard CQI-9 Ocena procesu obróbki cieplnej edycja 4 (2020)- Heat treat system assesment (HTSA) został opracowany przez organizację AIAG w oparciu o wymagania klientów OEM.

Celem oceny systemu obróbki cieplnej (HTSA-Heat treat system assesment) jest opracowanie systemu zarządzania obróbką cieplną zapewniającego ciągłe doskonalenie, nacisk na zapobieganie defektom oraz redukcję odchyleń i odpadów w łańcuchu dostaw.
 
Wymagania określone w CQI-9 nadają się do stosowania we wszystkich organizacjach wykonujących operacje obróbki cieplnej, niezależnie od rodzaju produktu jak i wielkości produkcji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1h = 45 minut)


PROGRAM SZKOLENIA: Audytowanie procesu specjalnego obróbki cieplnej wg AIAG CQI-9/4TH EDITION 2020

1.    Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG
2.    Rodzina norm AIAG CQI
3.    Normy AIAG CQI w świetle wymagań Klientów. Powiązania normy CQI-9 z innymi wymaganiami globalnymi
4.    Wprowadzenie do normy CQI-9
5.    Podstawowa terminologia w normie CQI-9, omówienie przykładowych metod obróbki cieplnej
6.    Kwalifikacje audytorów oraz zasad planowania, realizacji oraz raportowania audytów
7.    Budowa arkuszy audytowych i system oceny wg CQI-9
8.    Szczegółowe omówienie wymagań CQI-9 w zakresie:
 • Odpowiedzialności Kierownictwa i Planowania Jakości
 • Przepływu procesu/materiału
9.    Wyposażenie:
 • Wymagania w zakresie wyposażenia
 • Wymagania dotyczące termopar
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowymi
10.  SAT – Test Dokładności Systemu
11.  TUS – Badanie Równomierności Temperatury
12.  Tabele procesów( tylko A,D)
13.  Job Audyt – audyt zadaniowy
 • Panel dyskusyjny z analizą wypełnionych formularzy
14.  Podsumowanie szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu audytowanie procesu specjalnego obróbki cieplnej wg AIAG CQI-9

Pogłębienie wiedzy z zakresu:
 • podziału standardu CQI-9 
 • sposobu zarządzania systemem obróbki cieplnej i zmiennością procesów
 • kwalifikacji jakie powinien posiadać auditor
 • głównych zagadnień normy CQI-9
 • podziału procesów w arkuszach audytowych

Cele szkolenia audytowanie procesu specjalnego obróbki cieplnej wg AIAG CQI-9

 • Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania procesami obróbki cieplnej.
 • Zrozumienie powiązań CQI-9 z normą IATF 16949:2016 w odniesieniu do zasad audytowania.
 • Uzyskanie wiedzy odnośnie CQI-9, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta.
 • Poznanie zasad planowania, realizacji oraz raportowania audytów


Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?