• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Inwentaryzacja

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji

CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji

PROGRAM SZKOLENIA: Inwentaryzacja

1. Przedmiot i istota inwentaryzacji.
2. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji.
3. Typy i rodzaje inwentaryzacji.
4. Przygotowanie obszaru inwentaryzacji.
5. Przygotowanie personelu do inwentaryzacji.
6. Zasady inwentaryzacji.
7. Metody inwentaryzacji.
8. Etapy inwentaryzacji: 
  • prace przygotowawcze
  • prace spisowe
  • prace rozliczeniowe
  • zamknięcie księgowe
9. Terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji.
10. Dokumentacja inwentaryzacji.
11. Różnice inwentaryzacyjne w ujęciu księgowym.
12. Najczęstsze błędy inwentaryzacyjne i ich konsekwencje.
13. Odpowiedzialność osób przeprowadzających inwentaryzację.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane