• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Fakturowanie

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnień fakturowania zdarzeń gospodarczych, ze wszystkimi rodzajami faktur, poznają szczegóły procesu fakturowania

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnień fakturowania zdarzeń gospodarczych, ze wszystkimi rodzajami faktur, poznają szczegóły procesu fakturowania

 
PROGRAM  SZKOLENIA: Fakturowanie

1. Regulacje prawne w zakresie fakturowania
2. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur
3. Faktury wewnętrzne
4. Faktury zagraniczne
5. Faktury zaliczkowe
6. Faktury, noty korygujące i duplikaty
7. E-faktury
• zasady wystawiania
• przechowywanie
• udostępnianie
8. Refakturowanie
9. Zasady archiwizacji
10. Odliczanie podatku na podstawie faktury vat
• rodzaje transakcji dających prawo do odliczenia kwoty podatku
• terminy odliczeń
• możliwości odliczenia kwoty podatku – warunek posiadania towaru
• podatek naliczony a zakup samochodu
• obniżenie podatku naliczonego a korekta deklaracji
• brak prawa do odliczenia podatku naliczonego
• obowiązek rejestracji a prawo do odliczenie podatku naliczonego
11. Odpowiedzialność karnoskarbowa a wystawianie faktur vat
• sankcje podatkowe
• sankcje karno-skarbowe
12. Podsumowanie
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane