Szkolenie Fakturowanie

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnień fakturowania zdarzeń gospodarczych, ze wszystkimi rodzajami faktur, poznają szczegóły procesu fakturowania


 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnień fakturowania zdarzeń gospodarczych, ze wszystkimi rodzajami faktur, poznają szczegóły procesu fakturowania

PROGRAM  SZKOLENIA
1. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE FAKTUROWANIA
2. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR
3. FAKTURY WEWNĘTRZNE
4. FAKTURY ZAGRANICZNE
5. FAKTURY ZALICZKOWE
6. FAKTURY, NOTY KORYGUJĄCE I DUPLIKATY
7. E-FAKTURY
• zasady wystawiania
• przechowywanie
• udostępnianie
8. REFAKTUROWANIE
9. ZASADY ARCHIWIZACJI
10. ODLICZANIE PODATKU NA PODSTAWIE FAKTURY VAT
• rodzaje transakcji dających prawo do odliczenia kwoty podatku
• terminy odliczeń
• możliwości odliczenia kwoty podatku – warunek posiadania towaru
• podatek naliczony a zakup samochodu
• obniżenie podatku naliczonego a korekta deklaracji
• brak prawa do odliczenia podatku naliczonego
• obowiązek rejestracji a prawo do odliczenie podatku naliczonego
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOSKARBOWA A WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
• sankcje podatkowe
• sankcje karno-skarbowe
12. PODSUMOWANIE
 
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?