• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie MS EXCEL - poziom średniozaawansowany

szkolenie zamknięte

 Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. Formatowania warunkowego, sprawdzania poprawności danych, analizy danych, tworzenia tabel przestawnych i wykresów przestawnych

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


PROGRAM SZKOLENIA: MS EXCEL  - poziom średniozaawansowany

Powtórzenie podstaw programu Excel
 • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek
 • i grup komórek.
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów.
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
 • Formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
 • Nazywanie komórek i zakresów.
Formuły
 • najczęściej używane funkcje matematyczne.
 • adresowanie względne i bezwzględne.
 • funkcje finansowe.
 • wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe).
 • funkcje logiczne.
 • funkcja warunkowa jeżeli (prosta i zagnieżdżona).
Formatowanie warunkowe
 • Reguły oparte ma wartościach komórek
 • Reguły oparte na formułach
Sprawdzanie poprawności danych
Analiza danych
 • Sortowanie i filtrowanie
 • Filtrowanie zaawansowane
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Funkcja AGREGUJ
Drukowanie i jego opcje
 • Przygotowywanie arkusza do druku.
Zarządzanie skoroszytami
Tabele przestawne i wykresy przestawne
 • Tworzenie Tabeli przestawnej
 • Modyfikacje  tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane