Szkolenie MS EXCEL-poziom ekspercki

szkolenie zamknięte

Nabycie umiejętności z zakresu m.in: stosowania funkcji dla ekspertów oraz filtrów zaawansowanych, błyskawicznym tworzeniu złożonych analiz, pobieraniu danych z zewnętrznych źródeł.

PROGRAM SZKOLENIA: MS EXCEL-poziom ekspercki

1. Autokorekta i Sprawdzanie Pisowni
2. Wykresy dla Ekspertów
3. Funkcje dla Ekspertów
4. Tabela
5. Funkcje i Formuły Tablicowe
6. Tabele Przestawne dla Ekspertów
7. Triki dla Ekspertów
9. Szukaj Wyniku
10. Analiza Danych
11. Solver
12. Wykresy Matematyczne
13. Filtr Zaawansowany
14. Tabela Danych
15. Zapis Pliku jako pdf, ods, csv
16. Suma Częściowa
17. Konsoliduj
18. Operacje na Macierzach
19. Kwerendy
20. Formularz
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT) oraz Expert w dziedzinie SharePoint (MCSE). Specjalizuje się  w pracy, szkoleniach oraz tworzeniu nowych rozwiązać na platformie Microsoft SharePoint, Microsoft Excel wraz z narzędziami Power Bussiness Intelligene oraz VBA. Posiada certyfikaty m.in. MCSE: SharePoint 2013, MCSA: Windows Server 2012/2008, MCSA Office 365/Win 7, MOS: Excel 2010 Expert, MCTS: SharePoint 2010 Configuration.

Rozwój kariery zawodowej ukierunkował m.in. na inżynierię oprogramowania, administrowanie IT oraz sieciami teleinformatycznymi.

W 2008 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Politechnice Łódzkiej, na kierunku Informatyka - specjalność Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe. Kontynuował naukę na studiach podyplomowych: Akademia CISCO CCNA i CCNP oraz Akademia Microsoft Private Cloud organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Dały mu one możliwości pracy polegającej między innymi na przetwarzaniu danych przechowywanych w chmurze. Nie jest mu obca administracja w systemach operacyjnych Windows oraz Linux oraz praca z oprogramowaniem dedykowanym.

Niespełna 7 lat pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, gdzie był odpowiedzialny między innymi za zapewnienie sprawnego funkcjonowania kluczowych dla pracodawcy dedykowanych serwerów, infrastruktury informatycznej oraz lokalnej sieci komputerowej (opartej na urządzeniach CISCO).

Jednocześnie, na bazie swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności, w 2009 roku rozpoczął samodzielną pracę na stanowisku Trenera IT. Obecnie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń informatycznych na różnych poziomach zaawansowania, m. in.  z  zakresu obsługi systemów Microsoft Windows 2008/2012/7/8.1 oraz pakietu Microsoft Office 2010/2013/2016 z wykorzystaniem VBA i integracji z  relacyjnymi bazami danych.

W 2013 uzyskał tytuł Microsoft Certifield Trainer, który pozwala mu także na prowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft.

W 2010 roku przystosował system biblioteczny MAK jednej z łódzkich uczelni wyższych do zabezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych (zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz zaleceniami pokontrolnymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jest pasjonatem technologii IT, dlatego też od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Zespołu Eksperckiego, do zadań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W 2014 roku zaangażowano go na stanowisku Głównego specjalisty ds. szkoleń w Centralnym Ośrodku Informatyki, które stanowi centrum kompetencji w sferze e-usług i przetwarzania informacji  w grupie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do jego głównych obowiązków należało kierowanie zespołem wysoko wyspecjalizowanych trenerów oraz współtworzenie pod względem merytorycznym szkoleń liderskich organizowanych w ramach programu pl.ID.  Począwszy od 2015 do sierpnia 2016 roku pracował na stanowisku Solutions Expert w firmie Concare IT. Był członkiem departamentu Microsoft Solutions, gdzie do moich głównych zadań należała praca w środowisku Microsoft SharePoint, administracja farmą oraz techniczną pomocą dla współpracowników jak też i klientów zewnętrznych.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju Aplikacji w Grupie Adamed, gdzie jest głównie odpowiedzialny za ciągły rozwój aplikacji biznesowych opartych m.in. o platformę SharePoint, Oracle oraz bazy danych MSSQL. W swojej codziennej pracy używa szeregu narzędzi umożliwiających pracę  w środowisku Microsoft SharePoint, takich jak Visual Studio, SharePoint Manager, InfoPath, Designer, Visio  a dodatkowo szczególny nacisk kładziony jest na automatyzację pracy z wykorzystaniem SharePoint Workflows oraz Nintex Workflows.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane