• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie MS EXCEL- Poziom zaawansowany

szkolenie zamknięte

Nabycie umiejętności z zakresu  m.in: stosowania funkcji kluczowych w prowadzeniu analizy danych, błyskawicznym tworzeniu złożonych analiz, pobieraniu danych z zewnętrznych źródeł.

 PROGRAM SZKOLENIA: MS EXCEL-  Poziom zaawansowany

Część I. Zastosowanie najważniejszych narzędzi w analizie danych (wykłady/warsztaty praktyczne)
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych (daty z żądanego przedziału, wartości wybierane z listy rozwijalnej)
 • zaawansowane techniki sortowania danych (sortowanie według: wielu kryteriów, zdefiniowanej przez użytkownika kolejności, kolorów – tylko w 2007 i 2010)
 • narzędzie Sumy częściowe (pośrednie) jako sposób na tworzenie wielostopniowych raportów grupowanych według określonych czynników
 • filtr zaawansowany – wybieranie danych według wielu złożonych kryteriów
 • zastosowanie narzędzia Konsolidacja do automatycznego tworzenia raportów z danych z wielu lokalizacji
 • wielopoziomowe zestawienia danych – automatyczne tworzenie konspektów i zindywidualizowane grupowanie danych
 • zastosowanie formatowania warunkowego w celu wyróżnienia istotnych danych w raporcie.
Część II. Funkcje kluczowe w prowadzeniu analizy danych (wykłady/warsztaty praktyczne)
 • przygotowanie danych do analizy: łączenie tekstów z użyciem funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY oraz operatora &, dzielenie danych z zastosowaniem narzędzia Tekst jako kolumny
 • funkcje niezbędne w analizie (m.in. JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO) – operacje warunkowe
 • nazwy komórek i zakresów w analizie danych – kiedy i jak je stosować?
 • funkcje zagnieżdżone – złożenia umożliwiające wielostopniowe kalkulacje w jednym kroku.
Część III. Wielowymiarowa analiza danych z użyciem tabeli przestawnej czyli błyskawiczne tworzenie złożonych analiz. (wykłady/warsztaty praktyczne)
 • zasady budowy tabel przestawnych
 • sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej
 • obliczenia w tabeli przestawnej
 • formatowanie danych liczbowych w tabeli przestawnej
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • tworzenie wykresów przestawnych
 
Część IV. Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł. (mini wykłady/warsztaty praktyczne)
 • pobieranie danych z plików tekstowych, stron internetowych, baz MS Access oraz innych plików MS Excel
 • odświeżanie łączy – automatyczne oraz na żądanie
 • modyfikacja łącza – zmiana zakresu pobieranych danych i lokalizacji źródła
Część V. Zabezpieczanie efektów pracy. (wykłady/warsztaty praktyczne)
 • udostępnianie użytkownikowi jedynie wybranych komórek
 • blokowanie możliwości wprowadzania danych do komórek oraz wykonywania wybranych operacji na nich
 • blokowanie możliwości wykonywania operacji na arkuszach (wstawianie, usuwanie, zmiana nazwy, ukrywanie, odkrywanie)
 • blokowanie otwarcia pliku hasłem
 • pliki tylko do odczytu czyli nakładanie haseł chroniących plik przed modyfikacją.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT) oraz Expert w dziedzinie SharePoint (MCSE). Specjalizuje się  w pracy, szkoleniach oraz tworzeniu nowych rozwiązać na platformie Microsoft SharePoint, Microsoft Excel wraz z narzędziami Power Bussiness Intelligene oraz VBA. Posiada certyfikaty m.in. MCSE: SharePoint 2013, MCSA: Windows Server 2012/2008, MCSA Office 365/Win 7, MOS: Excel 2010 Expert, MCTS: SharePoint 2010 Configuration.

Rozwój kariery zawodowej ukierunkował m.in. na inżynierię oprogramowania, administrowanie IT oraz sieciami teleinformatycznymi.

W 2008 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Politechnice Łódzkiej, na kierunku Informatyka - specjalność Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe. Kontynuował naukę na studiach podyplomowych: Akademia CISCO CCNA i CCNP oraz Akademia Microsoft Private Cloud organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Dały mu one możliwości pracy polegającej między innymi na przetwarzaniu danych przechowywanych w chmurze. Nie jest mu obca administracja w systemach operacyjnych Windows oraz Linux oraz praca z oprogramowaniem dedykowanym.

Niespełna 7 lat pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, gdzie był odpowiedzialny między innymi za zapewnienie sprawnego funkcjonowania kluczowych dla pracodawcy dedykowanych serwerów, infrastruktury informatycznej oraz lokalnej sieci komputerowej (opartej na urządzeniach CISCO).

Jednocześnie, na bazie swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności, w 2009 roku rozpoczął samodzielną pracę na stanowisku Trenera IT. Obecnie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń informatycznych na różnych poziomach zaawansowania, m. in.  z  zakresu obsługi systemów Microsoft Windows 2008/2012/7/8.1 oraz pakietu Microsoft Office 2010/2013/2016 z wykorzystaniem VBA i integracji z  relacyjnymi bazami danych.

W 2013 uzyskał tytuł Microsoft Certifield Trainer, który pozwala mu także na prowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft.

W 2010 roku przystosował system biblioteczny MAK jednej z łódzkich uczelni wyższych do zabezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych (zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz zaleceniami pokontrolnymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jest pasjonatem technologii IT, dlatego też od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Zespołu Eksperckiego, do zadań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W 2014 roku zaangażowano go na stanowisku Głównego specjalisty ds. szkoleń w Centralnym Ośrodku Informatyki, które stanowi centrum kompetencji w sferze e-usług i przetwarzania informacji  w grupie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do jego głównych obowiązków należało kierowanie zespołem wysoko wyspecjalizowanych trenerów oraz współtworzenie pod względem merytorycznym szkoleń liderskich organizowanych w ramach programu pl.ID.  Począwszy od 2015 do sierpnia 2016 roku pracował na stanowisku Solutions Expert w firmie Concare IT. Był członkiem departamentu Microsoft Solutions, gdzie do moich głównych zadań należała praca w środowisku Microsoft SharePoint, administracja farmą oraz techniczną pomocą dla współpracowników jak też i klientów zewnętrznych.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju Aplikacji w Grupie Adamed, gdzie jest głównie odpowiedzialny za ciągły rozwój aplikacji biznesowych opartych m.in. o platformę SharePoint, Oracle oraz bazy danych MSSQL. W swojej codziennej pracy używa szeregu narzędzi umożliwiających pracę  w środowisku Microsoft SharePoint, takich jak Visual Studio, SharePoint Manager, InfoPath, Designer, Visio  a dodatkowo szczególny nacisk kładziony jest na automatyzację pracy z wykorzystaniem SharePoint Workflows oraz Nintex Workflows.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane