• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie MS PROJECT - poziom podstawowy

szkolenie zamknięte

Podstawowy kurs MS PROJECT dla osób wykonujących złożone harmonogramy, planujących i zarządzających zasobami.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA:MS PROJECT - poziom podstawowy

1. Omówienie podstawowych informacji dotyczących tworzenia projektów
• Podstawy teorii zarządzania projektami
• Zasady budowania harmonogramu
• Widoki w MS Project
2. Wprowadzenie
• Charakterystyka MS Project
• Interfejs MS Project
3. Tworzenie harmonogramu projektu
• Wprowadzanie zadań
• Szacowanie czasu trwania zadań
• Wstawianie punktów kontrolnych
• Organizowanie zadań w fazy
• Określenie współzależności między zadaniami
• Dokumentowanie projektu, Kalendarze projektu
• Importowanie listy zadań z MS Outlook
4. Wprowadzanie informacji o zasobach
• Tworzenie zasobów osobowych sprzętowych oraz materiałowych
• Wprowadzanie stawek płacy zasobów
• Formatowanie arkusza zasobów
• Dokumentowanie zasobów
5. Przydzielanie zasobów do zadań
• Metody przydzielanie zasobów do zadań
• Przydzielanie zasobów materiałowych oraz kosztowych
• Równanie pracy: czas trwania, jednostki i praca
6. Dostosowanie planu projektu
• Analiza obciążenia zasobów
• Rozwiązywanie problemów nadmiernej alokacji zasobów
• Przeglądanie kosztów projektu
• Sprawdzanie daty zakończenia projektu
7. Śledzenie postępu prac nad projektem
• Zapisywanie bazowego planu projektu
• Śledzenie projektu według harmonogramu
8. Organizacja i formatowanie szczegółów projektu
• Sortowanie informacji w widoku
• Grupowanie i formatowanie wybranych informacji
• Filtrowanie danych
 
9. Drukowanie informacji projektu
• Drukowanie planu projektu
• Drukowanie widoków
• Zarządzanie widokiem Oś czasu
10. Publikowanie informacji projektu
• Raporty podstawowe oraz raporty wizualne
• Kopiowanie informacji o projekcie i zapisywanie obrazu w formacie GIF
• Kopiowanie informacji o projekcie i zapisywanie obrazu w formacie PDF, XPS
11. Współdzielenie informacji projektu z innymi programami
• Importowanie listy zadań z plików tekstowych oraz programu MS Excel
• Kopiowanie i wklejanie danych w programie MS Project
• Eksport danych do MS Excel
12. Konsolidowanie projektów i zasobów
• Tworzenie puli zasobów
• Łączenie nowych planów projektów z pula zasobów
• Projekty główne i podprojekty
• Konsolidowanie projektów w jednym widoku Office 365
• Współpraca z SharePoint Online
• Tworzenie zależności między projektami

SYLWETKA TRENERA

Trener jest niezależnym wykładowcą IT, konsultantem oraz programistą. Specjalizuje się głównie w MS Excel. Od roku 1996 wykłada w kilku największych firmach szkoleniowych w Polsce. Przeszkolił już kilka tysięcy kursantów. Szkoliz  aplikacji  biurowych MS  Office. Poza tym ma doświadczenie w szkoleniu z programu do zarządzania projektami Microsoft Project. Miał okazję przeszkolić pracowników takich międzynarodowych korporacji  jak: British  Petroleum, Capgemini, PriceWaterHouse, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline,BASF,  3M, Thyssenkrupp,  DB  Cargo,  Bombardier i wiele innych. Jako programista może poszczycić się napisaniem  rozbudowanej  aplikacji  sieciowej opartej na języku Visual Basic for Applications w MS Excel. Obejmuje ona planowanie i proces produkcyjny, statystykę produkcji, rozliczanie pracy pracowników, tworzenie miesięcznych raportów płacowych, tworzenie kart dniówkowych oraz akordowych i inne. Dane finansowe są zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Posiada również spore doświadczenie w tworzeniu skryptów do szkoleń, prezentacji oraz innej dokumentacji. Trener ma dyplom fotografa i prowadził zajęcia z obróbki fotografii za pomocą Adobe Photoshop. Pracował jako nauczyciel grafiki,  fotograf,  grafik  komputerowy przy edycji filmów DVD w programie Adobe PremierePro. Posiada tytuły: 

Microsoft Certified Trainer(MCT), 

Microsoft Certified Professional(MCP), 

Microsoft Office User Specialist(MOUS),  

Brainbench MS Office Specialist 

MS Excel Power User.  

Ma zdanych 20egzaminów z dziedziny informatyki. Od czasu do czasu publikuje też artykuły na temat MSExcela oraz Adobe Photoshopa. Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?