• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Proces i podejście procesowe- wprowadzenie (warsztaty online)

szkolenie zamknięte

Szkolenie pozwala na zrozumienie istoty procesów, nabycie umiejętności definiowania procesów i ich współzależności, zrozumienie wpływu otoczenia na proces oraz uświadomienie sobie zasad zarządzania procesami i systemem.  

PROGRAM SZKOLENIA: Proces i podejście procesowe- wprowadzenie (warsztaty on-line)

1. Wprowadzenie
2. Proces – co to jest?
3. Podejście procesowe - ISO 9001, IATF 16949
4. Definiowanie procesów
5. Inwentaryzacja procesów
6. Analiza ryzyka w procesie
7. Zarzadzanie procesami
8. Podejście procesowe – szanse i zagrożenia
9. Najczęstsze błędy
10. Podsumowanie
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 0,5 dnia (4 h szkoleniowe, 1h szkoleniowa= 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane