• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Proces i podejście procesowe

szkolenie zamknięte

Szkolenie pozwala na zrozumienie istoty procesów, nabycie umiejętności definiowania procesów i ich współzależności, zrozumienie wpływu otoczenia na proces oraz uświadomienie sobie zasad zarządzania procesem i systemem.

 CEL SZKOLENIA:
 • Zrozumienie istoty procesów
 • Nabycie umiejętności definiowania procesów i ich współzależności
 • Zrozumienie wpływu otoczenia na proces
 • Zrozumienie zasad zarzadzania procesem i systemem
 • Ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami

PROGRAM SZKOLENIA: Proces i podejście procesowe


Dzień 1:
 1. Proces – co to jest?
 2. Podejście procesowe w wymaganiach ISO 9001:2015 i IATF 16949
 3. Definiowanie procesów
 4. Kontekst i interesariusze
 5. Inwentaryzacja procesów
 6. Zarzadzanie procesami
 7. Podejście procesowe – szanse i zagrożenia
 8. Najczęstsze błędy

Dzień 2:
 1. Warsztaty w oparciu o procesy wybrane przez Klienta
 2. Podsumowanie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni, 16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane