Szkolenie Proces i podejście procesowe

szkolenie zamknięte

Zrozumienie istoty procesówNabycie umiejętności definiowania procesów i ich współzależnościZrozumienie wpływu otoczenia na procesZrozumienie zasad zarzadzania procesem i systemem

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

CEL SZKOLENIA:
 • Zrozumienie istoty procesów
 • Nabycie umiejętności definiowania procesów i ich współzależności
 • Zrozumienie wpływu otoczenia na proces
 • Zrozumienie zasad zarzadzania procesem i systemem
 • Ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami
Program ramowy:

Dzień 1:
 1. Proces – co to jest?
 2. Podejście procesowe w wymaganiach ISO 9001:2015 i IATF 16949
 3. Definiowanie procesów
 4. Kontekst i interesariusze
 5. Inwentaryzacja procesów
 6. Zarzadzanie procesami
 7. Podejście procesowe – szanse i zagrożenia
 8. Najczęstsze błędy

Dzień 2:
 1. Warsztaty w oparciu o procesy wybrane przez Klienta
 2. Podsumowanie


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?