• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Profesjonalne prowadzenie rozmów z trudnymi klientami

szkolenie zamknięte

Kształtowanie umiejętności pracy w sytuacjach trudnych, komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, dostosowanie reakcji emocjonalnej do typu klienta i sytuacji obsługi.

CELE SZKOLENIA:

Cel kluczowy:

 • Celem szkolenia jest poprawa efektywności i kształtowanie umiejętności pracy w sytuacjach trudnych ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania reakcji emocjonalnej do typu Klienta i sytuacji obsługi.
 • Tworzenie pozytywnego nastawienia do zmian, wzrost odpowiedzialności pracowników za swoją pracę, poprawa jakości wykonywanej pracy.
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.


Cele szczegółowe:

 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnym i wymagającym Klientem
 • rozwinięcie umiejętności panowania nad swoimi emocjami i emocjami Klientów
 • poznanie umiejętności wywierania wpływu na Klientów o różnych typach osobowości
 • rozwinięcie umiejętności eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych
 • podniesienie świadomości roli oraz wpływu jakości obsługi Klienta na wizerunek Zakładu
 • poznanie mechanizmów efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • poznanie technik poprawy swojej pracy oraz  efektywnej organizacji
 • rozwinięcie umiejętności planowania działań krótko i długoterminowych
 • poznanie zasad  podejmowania  trudnych decyzji


PROGRAM  SZKOLENIA: Profesjonalne prowadzenie rozmów z trudnymi klientami


WPROWADZENIE:  

 • Proces komunikowania z klientem.
 • Komunikacja otwarta.

TYPOLOGIA TRUDNEGO KLIENTA:

 • Typy klientów i ich cechy osobowości.
 • Sposób dopasowania do różnych typów klienta.

ZACHOWANIA PROWOKUJĄCE POSTAWĘ "TRUDNY KLIENT":

 • Typowe błędy w komunikacji z klientem.
 • Podstawowy błąd atrybucji.

REAGOWANIE NA ZASTRZEŻENIA KLIENTÓW:

 • Rodzaje zastrzeżeń - nieporozumienie, wątpliwość, wada, skarga.
 • Techniki odpierania zastrzeżeń.

KONKRETNE TECHNIKI REAGOWANIA NA ZACHOWANIA  KLIENTÓW:

 • Radzenie sobie z emocjami Klienta - jak sprawić, aby poczuł się wysłuchany i zrozumiany.
 • Wyłapywanie faktów z emocjonalnych wypowiedzi klienta - klaryfikacja.
 • Przejmowanie osobistej odpowiedzialności za wyjaśnienie trudnej sytuacji.

SKĄD SIĘ BIORĄ EMOCJE I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ W SYTUACJACH TRUDNYCH:

 • Model ABCD.
 • Negatywne emocje w miejscu pracy.
 • Identyfikacja Myśli i Przekonań podczas obsługi klienta.

ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA:  

 • Obrona przed krytyką.
 • Reakcja na osobiste ataki ze strony klienta czyli asertywne stawianie granic.
 • Odpowiedź na nierealne oczekiwania klienta czyli asertywna odmowa.

MOJE NASTAWIENIE DO OBSŁUGI KLIENTA

 • Mój styl komunikacji – zastosowanie nabytych umiejętności.
 • Znaczenie osobistego zaangażowania.
 • Znaczenie emocji w obsłudze klienta.

STRES, KTÓREGO ŹRÓDŁEM JEST KLIENT - JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ:

 • Mój styl radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
 • Szybkie metody radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.
 • Profesjonalna obsługa – opanowanie emocji w sytuacjach trudnych.

„Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”.

John D. RockefellerSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane