• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Różnice międzykulturowe w relacji urzędnik - klient

szkolenie zamknięte

Szkolenie pokazuje w jaki sposób można przygotować się do pierwszego kontaktu z obcokrajowcem, zaznajamia uczestnika z różnicami panującymi w innych kulturach. Podczas warsztatu osoby uczestniczące przećwiczą elementy komunikacji międzykulturowej oraz poszerzą wiedzę z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA : Różnice międzykulturowe w relacji urzędnik - klient

PSYCHOLOGIA RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH

• wymiary kulturowe - typologia

• kultura, a emocje: różnice kulturowe w ekspresji i percepcji mimicznej, reguły okazywania emocji

• szok kulturowy - odmienne zachowania nie tylko w komunikacji i jak sobie z nimi radzić

• jak wykorzystać rodzaje dystansu u człowieka i jego percepcję w różnych kulturach

RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE, A ZACHOWANIA W URZĘDZIE

• rola uprzedzeń i stereotypów

• znaczenie statusu społecznego, hierarchii władzy i okazywania szacunku

• elementy etykiety, protokołu i dobre obyczaje

PRAWA I OBOWIĄZKI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

KOMUNIKACJA W OBSŁUDZE PETENTA ZAGRANICZNEGO

• zasady dobrej komunikacji i budowania relacji z klientem

• poznanie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na komunikację

• skuteczna obsługa klienta z użyciem sprawdzonych technik komunikacyjnych

• definiowanie potrzeb klienta i umiejętność dostosowania modelu współpracy z klientem zagranicznymSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane