• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Standard BRC IOP V.6

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat : jak jest zorganizowany standard BRC Packaging, główne zmiany w BRC Packaging ver. 6, przegląd wymagań BRC Packaging ver. 6 .

PROGRAM SZKOLENIA: Standard BRC IOP V.6


1. Wstęp

  • Powitanie
  • Prezentacja uczestników i trenera
  • Prezentacja celów szkolenia

2. Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6 

  • Jak jest zorganizowany standard BRC Packaging
  • Wymagania fundamentalne
  • Główne zmiany w BRC Packaging ver. 6 
  • Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6 

              - Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
              - System zarządzania ryzykiem i zagrożeniami

3. Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6   c.d.
             - System Zarządzania Jakością  i bezpieczeństwem wyrobu
             - Standardy dla zakładu
             - Kontrola produktów i procesów
             - Personel
             - Wymagania dla produktów handlowych

 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?