• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

szkolenie zamknięte

Szkolenie przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Jakości, kadry kierowniczej, liderów oraz członków zespołów interdyscyplinarnych zaangażowanych w budowanie i dokumentowanie SZJ.

PROFIL UCZESTNIKÓW:
Szkolenie przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Jakości, kadry kierowniczej, liderów oraz członków zespołów interdyscyplinarnych zaangażowanych w budowanie i dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością.


PROGRAM SZKOLENIA: Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

1. Nowe wydanie normy ISO 9001:
 • Kontekst Organizacji,
 • Myślenie oparte na ryzyku,
 • Koncepcja High Level Structure.
2. Zarządzanie procesowe:
 • Definicja procesu,
 • Podejście procesowe,
 • Model PDCA,
 • Opis i schemat procesów (model żółwia),
 • Monitorowanie i pomiary procesów.
3. Zarządzanie ryzykiem:
 • Przegląd metod do zarządzania ryzykiem,
 • Analizy strategiczne – PEST, SWOT,
 • Analizy operacyjne – FMEA, HAZOP.
4. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 – interpretacja wymagań.
5. Rola Pełnomocnika ds. SZJ:
 • Podstawowe obowiązki i uprawnienia,
 • Wskazania praktyczne przy opracowywaniu i wdrażaniu SZJ,
 • Zaangażowanie kierownictwa w proces wdrażania i ciągłego doskonalenia SZJ,
 • Dokumentacja w SZJ,
 • Zarządzanie programem auditów.
6. Zasady dokumentowania niezgodności i działań korygujących w systemie zarządzania jakością:
 • Formułowanie niezgodności (ćwiczenie),
 • Metoda „5 why”, diagram rybiej ości.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni, (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?