• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie VDA 19- Czystość techniczna w przemyśle motoryzacyjnym

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze znaczeniem normy VDA 19 dla przemysłu motoryzacyjnego oraz porównanie VDA 19.1 i serii ISO 16232:2018.

PROGRAM SZKOLENIA: VDA 19- Czystość techniczna w przemyśle motoryzacyjnym

 
 
MODUŁ I – CZYSTOSĆ TECHNICZNA W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM
1. Znaczenie VDA 19 dla przemysłu motoryzacyjnego – wprowadzenie 
2. VDA 19.1, a seria ISO 16232:2018 – uszczegółowienie wymagań
3. Omówienie kodów klas zanieczyszczenia (CCC):

 • A, V, N
 • B-E
 • 17
 • F-G
 • 14
 • H-I
 • 4
 • J-K
 • 2
 • L-N00

4. Znaczenie myślnika w kodowaniu
5. Napędy, układy napędowe i płyny układu napędowego w klasach czystości na podstawie ISO TC 22/SC34
6. Zakres stosowania i ważność
7. Porozumienie w sprawie kontroli czystości
8. Uproszczona kontrola czystości
9. Wybór metody kontroli
10. Sposób utrzymania czystości elementów testowych
11. Kwalifikacja testu czystości – procedura ekstrakcji, sprawdzenie poprawności, ślepa próba
12. Analiza potencjału
13. Dokumentacja:

 • procedury do oceny jakościowej
 • listy kontrolne
 • instrukcje pracy
 • specyfikacje

14. Szkolenia dla personelu
 
Warsztaty:

 • ocena elementów instrukcji pracy
 • budowanie list kontrolnych
 • case study: czytanie kodów CCC

 
MODUŁ II
– CZYSTOŚĆ TECHNICZNA PODCZAS MONTAŻU
 
1. Projektowanie czystości na linii produkcyjnej

 • Zasady ogólne
 • Koncept

2. Projektowanie czystości w laboratorium 

 • Zakres stosowania i ważność badań
 • Diagram sekwencyjny planowania czystości
 • Kontrola czystości
 • Zakres stosowania – przykłady

3. Projektowanie linii produkcyjnych

 • Porozumienie w sprawie kontroli czystości
 • Przykłady projektów linii
 • Czynniki wpływu na czystość w procesie: materiały, powierzchnie, personel

4. 50-200-1000µm – różnice w pojmowaniu mikrona

 • Pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie cząsteczek – prewencja /zabezpieczanie
 • Normy rysunkowe, a rzeczywistość

5. Sprawdzanie czystości komponentów wg metodologii VDA 19

 • Przykładowy sprzęt kontrolny

6. Warsztaty: 

 • definiowanie kryteriów czystości
 • projektowanie procesu montażu (flow-chart oraz PFMEA)
 • analiza przykładowych rysunków 

7. Przykład planowania procesu – case study:

 • ustalenie zakresu tolerancji czystości dla części (rodziny części)
 • projektowanie montażu z uwzględnieniem zasad czystości i otoczenia
 • przeprowadzenie auditów czystości

8. Podsumowanie i zakończenie
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?