• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania standardu BRC PACKAGING (wydanie 6)

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu wymagań BRC Packaging. Dedykowane osobom chcącym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)


Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących materiały do kontaktu: z żywnością, kosmetykami, itp.
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, audytujących swoich dostawców, w celu poznania specyficznych wymagań stawianych  producentom opakowań,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC.


PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania standardu BRC PACKAGING


Sesja 1: Wstęp
• Powitanie
• Prezentacja uczestników i trenera
• Prezentacja celów szkolenia

Sesja 2: Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6 
• Jak jest zorganizowany standard BRC Packaging
• Wymagania fundamentalne
• Główne zmiany w BRC Packaging ver. 6 
Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6 
• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie         
• System zarządzania ryzykiem i zagrożeniami

Sesja 3: Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6   c.d.
• System Zarządzania Jakością  i bezpieczeństwem wyrobu
• Standardy dla zakładu
• Kontrola produktów i procesów
• Personel
• Wymagania dla produktów handlowychSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?