• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie FOOD FRAUD-Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności

szkolenie zamknięte

Uzyskanie umiejętności w zakresie niezbędnych działań wynikających z autentyczności żywności, m. in. wykorzystanie metodologii VACCP i TACCP w Food fraud, Wymagania BRC i IFS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)


CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie autentyczności żywności w powiązaniu z Obroną żywności.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie niezbędnych działań wynikających z autentyczności żywności.
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach,
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność,  oraz Inspekcji nadzorujących,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania,
• pracowników firm dostarczających produkty do sieci handlowych,
• pracowników firm posiadających w szczególności certyfikaty BRC Food, IFS Food, FSSC 22000, a także firm wdrażających wymagania wymienionych standardów.


PROGRAM SZKOLENIA: FOOD FRAUD-Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności


• Food defence, Food fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice,
• Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze, 
• Rodzaje zafałszowań,
• Wymagania BRC, IFS i sieci handlowych w zakresie przeciwdziałania zafałszowaniem i oszustwom oraz gwarantowania autentyczności żywności, 
• Wykorzystanie metodologii VACCP i TACCP w Food fraud,
• Wymagania BRC w zakresie autentyczności wraz z omówieniem wytycznych,
• Wymagania IFS w zakresie autentyczności wraz z omówieniem wytycznych,
• Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
• Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności? 
• Ćwiczenie – analiza „food fraud” na wybranych przykładach. 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?