• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców. 

ROGRAM SZKOLENIA: Zatrudnianie cudzoziemców 

  1. Akty prawne dotyczące zatrudniania obcokrajowców,
  2. Zatrudnienie cudzoziemca z obszaru UE, EOG lub Szwajcarii.
  3. Zatrudnienie cudzoziemców spoza obszaru UE, EOP czy Szwajcarii, w tym wyjątki dotyczące obywateli  Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji lub Mołdawii.
  4. Delegowanie pracowników z innych krajów.
  5. Zatrudnienie cudzoziemca – obowiązki pracodawcy.
  6. Agencje pracy tymczasowej.
  7. Organy właściwe, procedury i czas potrzebny na ich przeprowadzenie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowe, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?