• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce- zatrudnianie obywateli Ukrainy

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania obywateli Ukrainy.

PROGRAM SZKOLENIA: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 1. Kiedy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy przestają obowiązywać?
 2. W jaki sposób będą funkcjonować nowe zezwolenia krótkoterminowe i sezonowe na pracę?
 3. Kiedy będzie możliwe zatrudnienie obywatela Ukrainy na rok, za pomocą nowych zezwoleń krótkoterminowych?
 4. Nowe formularze.
 5. Koniec z niejednoznacznymi przepisami dotyczącymi pracy na podstawie stempla w paszporcie.
 6. Ułatwienia dla zatrudniających na umowę o pracę.
 7. Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej.
 8. Kryteria szczegółowe w poszczególnych województwach (brak testu rynku pracy).
 9. Zmiany zasad wydawania pozostałych zezwoleń na pracę (A, B, C, D, E).
 10. Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę.
 11. Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów.
 12. Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie będzie miał obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata.
 13. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 14. Nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.
 15. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2017 r.
 16. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 17. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.
 18. Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy.
 19. Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?
 20. W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?
 21. Jakie koszty ponosi pracodawca zatrudniający obcokrajowca w Polsce?
 22.  Kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
 23.  W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 24. Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 25. Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?
 26. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
 27. Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
 28. Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?
 29. Kiedy mimo świadczenia pracy w Polsce nie jest wymagane pozwolenia na pracę?

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowe, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane