Szkolenie Źródła finansowania przedsiębiorstw

szkolenie zamknięte

Szkolenie dostarczy informacji m.in.: pozyskiwanie środków na działalność firmy, plan finansowy i budżet przedsiębiorstwa, dźwignia finansowa i operacyjna, prywatne i bankowe źródła finansowania

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA
1. Pozyskiwanie środków na działalność firmy – zagadnienia strategiczne
2. Plan finansowy i budżet przedsiębiorstwa
3. Dźwignia finansowa i operacyjna
4. Zasady współpracy finansowej z administracją publiczną w zakresie dofinansowania środkami UE
5. Przegląd publicznych źródeł finansowania (samorządowe,  unijne)
6. Prywatne źródła finansowania – pozyskanie inwestorów,   business angel
7. Bankowe  źródła finansowania – przegląd zasad pozyskania kredytów i pożyczek
8. Koszty pozyskania kapitału
9. Planowanie źródeł finansowania dla własnej firmy
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?