• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Źródła finansowania przedsiębiorstw

szkolenie zamknięte

Szkolenie dostarczy informacji m.in.: pozyskiwanie środków na działalność firmy, plan finansowy i budżet przedsiębiorstwa, dźwignia finansowa i operacyjna, prywatne i bankowe źródła finansowania.

PROGRAM SZKOLENIA: Źródła finansowania przedsiębiorstw

1. Pozyskiwanie środków na działalność firmy– zagadnienia strategiczne.
2. Plan finansowy i budżet przedsiębiorstwa.
3. Dźwignia finansowa i operacyjna.
4. Zasady współpracy finansowej z administracją publiczną w zakresie dofinansowania środkami UE.
5. Przegląd publicznych źródeł finansowania (samorządowe, unijne).
6. Prywatne źródła finansowania – pozyskanie inwestorów,   business angel.
7. Bankowe  źródła finansowania – przegląd zasad pozyskania kredytów i pożyczek.
8. Koszty pozyskania kapitału.
9. Planowanie źródeł finansowania dla własnej firmy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Rachunkowości.

Dlaczego szkolę?

Lubię rachunkowość i ludzi, obszar gdzie łączę te dwie pasje to właśnie szkolenia.

Jako praktyk prowadzę szkolenia i kursy związane z rachunkowością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami.

Oprócz przekazywania wiedzy, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Uczestników szkoleń uczę jak prowadzić rachunkowość aby zaspokoić potrzeby instytucji zewnętrznych (urzędy skarbowe, ZUS, GUS itp. ) ale również jak przygotowywać informację dla menagerów do wykorzystywana w praktyce. Przekazuję wiedzę oraz uczę zarządy firm, decydentów różnego szczebla wykorzystywać informację finansową do myślenia prokosztowego, optymalizacji podatkowej, efektywnego, skutecznego i sprawnego zarządzania swoim miejscem pracy, zespołem ludzi, zasobami. Wdrażam nowoczesne narzędzia wykorzystywania rachunkowości finansowej (cash Pooling) oraz zarządczej w firmie (lean accounting) oparte na zarządzaniu informacją, zasobami oraz wartością.

Wszystko to czynię w oparciu o własne doświadczenia jak i inspiracje do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, wskazując ich silne strony oraz sprawiając by po zakończeniu szkolenia życie firmy nie było już takie samo…

Jako Trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: rachunkowości.

Tematyka szkoleń, którymi się zajmuję:

 1. Coaching biznesowy.
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza.
 3. Cash Pooling.
 4. Finanse dla niefinansistów.
 5. Rachunek kosztów.
 6. Controlling.
 7. Lean accounting.
 8. Podatki w praktyce (Podatek dochodowy, VAT).
 9. Budżetowanie.
 10. Analiza finansowa.
 11. Sprawozdawczość finansowa.
 12. MSR (MSSF).
 13. Inwentaryzacja oraz środki trwałe.
 14. Komercjalizacja prac badawczo rozwojowych.
 15. Zarządzanie strategiczne i operacyjne.
 16. Partnerstwo publiczno - prywatne.
 17. Rachunkowość budżetowa.
 18. Kontrola zarządcza.
 19. Budżet zadaniowy.
 20. Ceny transferowe.

Informacje techniczne:

Jestem certyfikowanym konsultantem, trenerem Wufi Austria. Przez 25 lat zajmowałem stanowiska dyrektora finansowego, głównego księgowego, kontrolera finansowego, Prezesa Zarządu w dużych i średnich korporacjach, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Praktyczne przygotowanie i znajomość całego obszaru biznesu powoduje, że szczególnie jestem predysponowany do szkoleń dla przedsiębiorstw gospodarczych w cały zakresie biznesowym tj. począwszy od zarządzania strategicznego a na podatkach skończywszy.

WYKSZTAŁCENIE:

MGR EKONOMII

 • Uniwersytet Opolski (1985) – magister ekonomii,
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – studia podyplomowe z rachunkowości i audytu (2005),
 • WIFI Osterreich – studia podyplomowe certyfikowane dla trenerów (2005),
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe z zarządzania finansami (2007).

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

 • 2010 Profesjonalne Szkolenia Biznesowe – trener, właściciel
 • 2007-2010 Endress+Hauser Sp. z o.o. – Główny Księgowy, kontroler finansowy
 • 2003-2007 Wojtpol Sp. z o.o. – Główny Księgowy
 • 1998-2003 Pollena Sp. z o.o. – Dyrektor ekonomiczny, prokurent, główny księgowy
 • 1993-1998 Hornet Sp. z o.o. – Dyrektor finansowy, główny księgowy
 • 1990-1993 Kludi Armaturen Sp. z o.o. – główny księgowy
 • 1985-1990 Scholz – lekarstwa surowce farmaceutyczne – Główny Księgowy

KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE:

 • Warsztaty i szkolenia ponad 2200 firm i instytucji.
 • Coaching i indywidualne konsultacje (ponad 450 osób)
 • Wykłady na uczelniach wyższych - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski (studia podyplomowe)
 • Doradztwo i szkolenia z wdrażania struktury cash poolingu min. PKO BP, FCA; SPA;
 • FCA FLEET&TENDERS
 • Doradztwo w zakresie wdrażania controllingu i budżetu - WZL Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski w Opolu
 • Doradztwo w organizacji systemów rachunkowości: Pollena, Endress+Hauser; Wojtpol Sp. z o.o.
 • Szkolenia dla firm w zakresie rachunkowości, zarządzania budowania strategii, finansów - 2500 przedsiębiorstw
 • Zajęcia dla kandydatów do rad nadzorczych wpisany na listę MF
 • Przeszkolonych ponad 7000 osób; 2500 firmSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane