Komunikacja w zespole

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

WARSZTAT 2 DNI

Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem,
za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.
John D. Rockefeller

Cele i korzyści szkolenia:
 • Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności skutecznego komunikowania: świadomość różnych poziomów komunikacji, barier komunikacyjnych, znaczenia komunikacji we współpracy.
 • Nabycie wiedzy w zakresie optymalnego wykorzystania narzędzi komunikacji wewnętrznej w celu usprawnienia komunikacji           w zespole.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi i unikanie nieporozumień.
 • Nabycie umiejętności odkrywania i kształtowania cech i umiejętności sprzyjających kontaktom interpersonalnym.
 • Uświadomienie sobie swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę.
 • Uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczności posiadania zasad współpracy w zespole.
 • Doskonalenie umiejętności budowania relacji sprzyjającej efektywnej komunikacji.
 • Wypracowanie form aktywnej współpracy i nowych zasad mających bezpośredni wpływ na komunikację w zespole.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.
 • Poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy. Mniej jawnych i utajonych konfliktów.

Metody szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone jest z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych,  wymiany doświadczeń oraz mini wykładów.


Program szkolenia:

1.    2 + 2 = … 5 – efekt synergii
 • efekt synergii
 • praca indywidualna, czy zespołowa; korzyści z pracy zespołowej
 • etapy tworzenia zespołu
 • role w zespole
 • cechy efektywnego zespołu

2.    Istota komunikacji w zespole
 • istota komunikacji interpersonalnej
 • proces komunikowania się
 • rodzaje komunikacji
 • wpływ komunikacji na osiąganie celów – indywidualnych i zespołowych
 • cechy efektywnego zespołu, rozwój umiejętności współpracy
 • czynniki wpływające na efektywne komunikowanie się i warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • komunikacja na różnych etapach tworzenia zespołu
 • indywidualny styl komunikacji a typy osobowości; jak mój styl komunikacji wpływa na zespół?

3.    Niewerbalne wywieranie wpływu
 • elementy komunikacji niewerbalnej (niejęzykowej)
 • funkcje komunikacji niewerbalnej
 • budowanie wiarygodnego wizerunku
 • komunikacja wokalna
 • budowanie wizerunku gestem, kolorem, stylem – komunikacja pozawerbalna
 • znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej

4.    Bariery i błędy skutecznej komunikacji w zespole
 • brak umiejętności słuchania
 • brak umiejętności mówienia
 • negatywne postawy
 • niewłaściwe zachowania niewerbalne
 • bariery wynikające z różnicy płci

5.    Jak sobie radzić z barierami w zespole
 • aktywne słuchanie
 • skuteczne mówienie   
 • minimalizacja negatywnych postaw   
 • efektywna komunikacja niewerbalna   
 • akceptacja „natury” płci przeciwnej   
 • zasady komunikacji mającej na celu budowanie współpracy; kontrakt zespołu

6.    Znaczenie emocji w komunikacji
 • jak działają na nas emocje
 • problemy z emocjami   
 • jak sobie radzić z emocjami
 • empatia
 • asertywność

7.    Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • co to jest „konflikt”
 • źródła i przedmiot konfliktów
 • reakcja na konflikt
 • jak nie dopuścić do konfliktu
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • narzędzia kontroli rozmowy:
 • rola pytań
 • parafraza
 • komunikat typu „TY” i „JA”
 • notatki
 • liczebniki
 • podsumowanie

8.    Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – integracja zespołu
 • zasady sprawnego funkcjonowania zespołu
 • czynniki ułatwiające pracę zespołu
 • czynniki utrudniające pracę zespołu
 • tworzenie wspólnych korzyści
 • zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie
 • budowanie otwartej, efektywnej komunikacji
 • wzmocnienie identyfikacji z grupą
 • odnalezienie wspólnych wartości i emocji
 • zwiększanie motywacji, zaangażowania i aktywności zespołu
 • wspieranie współpracowników

9.    Podsumowanie

SYLWETKA TRENERA

Trener biznesu oraz coach, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jako coach i trener specjalizuje się zarówno w rozwoju osobistym (Life Coach) oraz  coachingu menedżerskim (Executive Coaching).
Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego oraz w dziedzinie samorozwoju w takich obszarach, jak: podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie celów, planowanie, samomotywacja, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, czy rozwijanie swojego potencjału. Współpracowała z ponad 30 firmami, dla których realizowała, tak projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii, jak i projekty szkoleniowe i coachingowe. Jest autorką ponad 30 artykułów z dziedziny zarządzania, jest współredaktorką książki: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie oraz autorką książek: Alians strategiczny jako wstęp do fuzjii przejęcia, Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała oraz Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj swoje marzenia. Jest również autorką bloga codziennielepsi.com, który traktuje szeroko o samorozwoju, pokonywaniu słabości, ale przede wszystkim o znajdowaniu i rozwijaniu swoich tlenów i stawaniu się każdego dnia lepszym niż się było wczoraj.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

27 - 28 czerwiecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]