• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Trener wewnętrzny – Warsztat dla praktyków z elementami TWI

szkolenie zamknięte

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania szkoleń stanowiskowych i doskonalących umiejętności pracowników.

Uczestnicy poznają założenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o metodologię TWI oraz będą mieli okazję przećwiczyć jego elementy, włączając je w wypracowany już własny warsztat trenerski. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli pogłębić refleksję nad własnym warsztatem, poprzez wykorzystanie wiedzy na temat uczenia się ludzi dorosłych, różnych preferencjach uczenia się oraz poprzez wykorzystanie  informacji zwrotnej.

Ważnym elementem szkolenia będą prezentacje/ mini – wystąpienia uczestników – prezentujących przygotowany fragment prowadzonych szkoleń/instruktaży z wykorzystaniem dedykowanych atrybutów/materiałów/dokumentów.

W tym celu – rekomenduję zwrócić się do każdego Uczestnika szkolenia z prośbą o obowiązkowe przygotowanie max 4 minutowego wystąpienia/warsztatu/fragmentu instruktażu – możliwe odwzorowującego codzienną prace instruktora/trenera. Ważne jest aby uczestnicy nie wymieniali się przed szkoleniem szczegółami swoich wystąpień. 

PROGRAM SZKOLENIA: 

0. Potrzeby i wyzwania jakie stoją przez Trenerami wewnętrznymi. Zebranie potrzeb Grupy.

 • Rundka otwierająca i zamykając przestrzeń, w której Grupa będzie pracowała.

1. Jak uczą się dorośli w miejscu pracy. 

 • Na czym polega różnica uczenia się ‘w sali’ od uczenia się ‘w trakcie pracy’?
 • Cykl Kolba – co trener potrzebuje uwzględnić w swoim wasztacie.
 • Lejek komunikacyjny. Rodzaje pytań. Znaczenie powtórzeń.
 • Style, poziomy i preferencje w uczeniu się pracownika w miejscu pracy.

2. Ja – Trener i mój warsztat dziś

 • Kompetencje Instruktora pracy. 
 • Okno Johari – moje supermoce.
 • Moje doświadczenia trenerskie - prezentacja próbki szkolenia/instruktażu.
 • Narzędzie pozytywnego wzmacniania i konstruktywnej krytyki – model FUKO.

3. TWI – instruowanie pracowników

 • TWI – czym jest i jaką rolę może pełnić w procesie szkolenia w miejscu pracy.
 • Zasady Instruowania pracowników wg TWI: słuchanie/pokaz pracy/wykonywanie pracy.

4 kroki Instruowania pracowników – rekomendacje dla Instruktora.

 • Podział pracy: metoda/człowiek.
 • Budowanie kultury bieżącego feedbacku w procesie uczenia na stanowisku pracy.

4. Symulacja warsztatu dla nowego pracownika z wykorzystaniem elementów TWI.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h = 45 minut) 


SYLWETKA TRENERA

Z wykształcenia inżynier, humanista i pedagog. Z pasji: naukowiec i towarzysz człowieka. Posiada podwójną europejską akredytację: Program managera IPMA (International Project Management Association) oraz coacha i mentora EMCC EIA (Mentoring and Coaching). Jest również certyfikowanym moderatorem metody Design Thinking oraz asesorem Assessment Centre & Development Centre

Na co dzień kierownik HR Biznes Partner, trener biznesu, mentor i lider projektów. Od ponad 20 lat związana z branżą motoryzacją, gdzie realizuje zadania z obszaru twardego i miękkiego HR na poziomie operacyjnym i strategicznym. Od wielu lat z satysfakcją podejmuje zadania w zakresie: projektowania, wdrażania i ewaluacji a także ciągłego doskonalenia procesów, systemów i narzędzi. Współtworzyła system kwalifikacji operatorów produkcji.
Potrafi rozwijać ludzi i sprawiać, że osiągają sukcesy. Zrealizowała wiele autorskich projektów: lokalnych i międzynarodowych w obszarze doskonalenia umiejętności, standardów pracy w motoryzacji i rozwoju talentów. Jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce zbudowała Produkcyjny Obszar Szkoleniowy oraz Wewnętrzną Akademię.
Jako wyraz uznania dla rezultatów swojej pracy, odebrała 5-krotnie tytuł Laureata w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy. Dwukrotnie otrzymała Dyplom Programu Edukacji Profesjonalnej PEP HR nadany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?