• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Trener wewnętrzny – Warsztat doskonalący dla grupy Back Office

szkolenie zamknięte

Celem warsztatów jest  doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania szkoleń oraz umiejętności jego ewaluacji. Program uwzględnia identyfikację osobistych predyspozycji trenerskich, dostarcza wiedzę i umiejętności w obszarze przygotowania struktury szkolenia, prezentacji i wystąpień przez audytorium, z uwzględnieniem elementów metodologii TWI.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają zasady uczenia się dorosłych oraz nabywania przez nich kompetencji, poznają narzędzia stosowane w nauce dorosłych, będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności autoprezentacji oraz świadomego wykorzystywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez prezentację próbek własnego warsztatu trenerskiego.

W tym celu – rekomenduję zwrócić się do każdego Uczestnika szkolenia z prośbą o obowiązkowe przygotowanie max 4 minutowego wystąpienia/warsztatu/fragmentu szkolenia– możliwe odwzorowującego codzienną pracę trenera. Ważne jest aby uczestnicy nie wymieniali się przed szkoleniem szczegółami swoich wystąpień i prezentacji.

PROGRAM SZKOLENIA: 

0. Potrzeby i wyzwania jakie stoją przez Trenerami wewnętrznymi. Zebranie potrzeb Grupy.

 • Rundka otwierająca i zamykając przestrzeń, w której Grupa będzie pracowała.

1. Jak uczą się dorośli w miejscu pracy. 

 • Na czym polega różnica uczenia się ‘w sali’ od uczenia się ‘na stanowisku’?
 • Cykl Kolba – dlaczego trener potrzebuje uwzględnić w swoim warsztacie.
 • Lejek komunikacyjny. Rodzaje pytań. Znaczenie powtórzeń.
 • Style, poziomy i preferencje w uczeniu się pracownika w miejscu pracy.
 • Jak oceniać skuteczność i efektywność prowadzonych szkoleń?

2. Ja – Trener, czyli kto? 

 • Kompetencje trenera wewnętrznego.
 • Okno Johari – moje supermoce. 
 • Moje doświadczenia trenerskie - prezentacja próbki szkolenia.
 • Narzędzie pozytywnego wzmacniania i konstruktywnej krytyki – model FUKO.

3.Szkolenie jako proces.

 • Struktura szkolenia. Projektowanie i ewaluacja. 
 • Planowanie treści i ćwiczeń.
 • Metody przekazywania wiedzy wg TWI.
 • Zasady Instruowania pracowników wg TWI.

4 kroki Instruowania pracowników – rekomendacje dla Trenera.

 • Zarządzenia dynamiką grupy. Trudny uczestnik.

5.Przygotowanie i poprowadzenie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji.

 • Struktura prezentacji
 • Ważne elementy

6.Zaprojektowanie szkolenia z wykorzystaniem poznanych elementów  TWI.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h = 45 minut) 


SYLWETKA TRENERA

Z wykształcenia inżynier, humanista i pedagog. Z pasji: naukowiec i towarzysz człowieka. Posiada podwójną europejską akredytację: Program managera IPMA (International Project Management Association) oraz coacha i mentora EMCC EIA (Mentoring and Coaching). Jest również certyfikowanym moderatorem metody Design Thinking oraz asesorem Assessment Centre & Development Centre

Na co dzień kierownik HR Biznes Partner, trener biznesu, mentor i lider projektów. Od ponad 20 lat związana z branżą motoryzacją, gdzie realizuje zadania z obszaru twardego i miękkiego HR na poziomie operacyjnym i strategicznym. Od wielu lat z satysfakcją podejmuje zadania w zakresie: projektowania, wdrażania i ewaluacji a także ciągłego doskonalenia procesów, systemów i narzędzi. Współtworzyła system kwalifikacji operatorów produkcji.
Potrafi rozwijać ludzi i sprawiać, że osiągają sukcesy. Zrealizowała wiele autorskich projektów: lokalnych i międzynarodowych w obszarze doskonalenia umiejętności, standardów pracy w motoryzacji i rozwoju talentów. Jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce zbudowała Produkcyjny Obszar Szkoleniowy oraz Wewnętrzną Akademię.
Jako wyraz uznania dla rezultatów swojej pracy, odebrała 5-krotnie tytuł Laureata w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy. Dwukrotnie otrzymała Dyplom Programu Edukacji Profesjonalnej PEP HR nadany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane