• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy- szkolenie online

szkolenie otwarte/zamknięte

Uczestnik na szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
(po Nowelizacji Kodeksu Pracy 1.09.2019 r.)
+ FEEDBACK – WŁAŚCIWA INFORMACJA ZWROTNA
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA:
Uczestnik na szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk

PROGRAM SZKOLENIA:


CZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA?
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
 • Skala i rozmiar mobbingu
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
 • 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana
 • Zapobieganie dyskryminacji
 • Zapobieganie przypadkom molestowania seksualnego

 
DYSKRYMINACJA I MOBBING – UŁATWIENIA DLA PRACOWNIKÓW OD 7 WRZEŚNIA 2019

 • Uproszczenie definicji dyskryminacji
 • Plan działania dla pracodawców
 • Zmiany w podejściu do mobbingu
 • Kodeks pracy o zasadzie równego traktowania


PRZYCZYNY MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
 • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
 • Stres
 • Konflikt
 • Przyczyny po stronie mobbera
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia społeczne


PSYCHOLOGIA MOBBINGI OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
 • Fałszywe ofiary mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego


TAKTYKI MOBBINGU

 • Poniżanie
 • Upokarzanie
 • Zastraszanie
 • Zaniżanie kompetencji
 • Utrudnianie wykonywania pracy
 • Izolacja


ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

 • Asertywność
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa


JAK USTRZEC SIĘ MOBBINGU - FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA

 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator
 • Feedback wzmacniający – jednominutowe interakcje
 • Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna
 • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT
 • Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści
 • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony
 • Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.


ASERTYWNA INFORMACJA ZWROTNA

 • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
 • UFO - ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
 • FUKO - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
 • FUO + 2K - zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
 • FUKOZ - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze
 • SPINKA
 • Model Z
 • SBI
 • Coachingowa informacja Zwrotna


BŁĘDY W INFORMACJI ZWROTNEJ – JAK SIĘ ICH USTRZEC?

 • Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
 • Rola pytań stosowanych w rozmowie
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania
TRENER:
Trener, coach, konsultant i doradca 
Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie i Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.
 
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University. 
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)
Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.


Wybierz termin szkolenia

cena 1 000,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

 • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?