• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie zmianą- szkolenie online

szkolenie zamknięte

Warsztat będzie okazją do poznania różnych metodologii, narzędzi, dobrych praktyk zarządzania zmianami, przeanalizowania swoich już wdrożonych zmian, bądź zaplanowania kolejnych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Żyjemy dzisiaj w turbulentnych czasach, gdzie przedsiębiorcy, zarządzający ciągle konfrontowani są z różnymi wyzwaniami. Wymaga to od nich umiejętności przeprowadzania organizacji, zespołów czy tez pojedynczych osób przez zmianę, w dalszym osiąganiu swoich celów. Proponujemy Państwu udział w 2 dniowym warsztacie gdzie będziecie mogli Państwo skorzystać z ponad 20-letniego doświadczenia naszego konsultanta we wdrażaniu różnego rodzaju zmian w przedsiębiorstwach z różnych branż. Na to doświadczenie składa się m.in. 10-letnia współpraca z Zarządami Volkswagen Poznań, Volkswagen Motor Polska, Sitech w implementacji różnych zmian, np. strategii lokalnej w Polsce, systemów zarządzania przez cele, systemów pracy zespołowej na produkcji, systemów jakości, barometru nastrojów, procesu redukcji wypadkowości etc. Ponadto dla firm takich jak PKN Orlen, Hochland, Magna, Evonik, Hyundai, Strabag, OBI, Izoblok, wiele innych procesów zmian jak np. onboarding, przejęcie niemieckiej firmy przez polską, fuzje firm na rynku polskim, etc. 

Warsztat będzie okazją do poznania różnych metodologii, narzędzi, dobrych praktyk zarządzania zmianami, przeanalizowania swoich już wdrożonych zmian, bądź zaplanowania tych, które są przed Wami.     

GRUPA DOCELOWA:

 • Prezesi,
 • Dyrektorzy,
 • Kierownicy produkcji,
 • Zarządzający dużymi i małymi zespołami.

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie wdrażania procesów zmian, zachowań ludzkich, identyfikowania oporu i radzenia sobie z nim, poznają różne, praktyczne modele zarządzania zmianą i sposoby ich wykorzystania. Ponadto zapoznają się z metodami interwencji w procesach zmian na poziomie indywidualnym, zespołów i dużych grup pracowniczych. Daje to możliwość postrzegania zmiany jako szansy a nie zagrożenia dla siebie, zespołu czy organizacji. Zarządzanie zmianą należy dziś do kluczowych kompetencji menedżerskich a zdobycie wiedzy w zakresie projektowania zmiany dotyczącej np. wdrożenia nowego projektu, procesu, systemu zarządzania, redukcji zatrudnienia, fuzji czy wejścia na nowe rynki jest kluczowe w osiąganiu celów organizacji w czasach zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość przeprowadzić indywidualną rozmowę konsultacyjną z coachem w zakresie change management oraz innych problemów związanych z zarządzaniem.   

CELE SZKOLENIA:

Uczestnicy:

 • zrozumieją zachowania i postępowanie organizacji, zespołów i pojedynczych osób w procesach zmian,
 • poznają sposoby skutecznego  przeprowadzania w/w przez zmianę,
 • zapoznają się z wieloma kejsami wdrożonych zmian przez trenera,
 • wypróbują różne modele zarządzania zmianą w swoich realiach zawodowych ,
 • będą mieli możliwość wziąć udział w indywidualnej rozmowie coachingowej z trenerem (opcja na życzenie).

Metodyka szkolenia:

 • mini wykłady,
 • ćwiczenia,
 • scenki sytuacyjne,
 • kejsy,
 • przykłady wdrożeń zmian z praktyki trenera,
 • dyskusja moderowana,
 • rozmowy coachingowe,
 • filmiki,
 • prace w interdyscyplinarnych grupach.

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie zmianą

 • Ćwiczenie wprowadzające w trening.
 • Poznanie się uczestników.
 • Cele, treści, zasady współpracy.
 • Oczekiwania uczestników.
 • Moje osobiste, konkretne sytuacje zmian, których doświadczyłem.
 • Motywy i przyczyny zmian.
 • Fazy procesu zmian.
 • Zmiana jako szansa a nie zagrożenie. 
 • Krzywa zmian w organizacji. Jak faktycznie wdrażamy zmiany w firmie? Przykłady wdrażania zmian / procesów zmian.
 • Krzywa zmian w firmie. Jak należałoby postępować przy zmianach?
 • Przegląd modeli i teorii nt. change management (Levin, Kotter, Brigdes, …)
 • Analiza zmian/projektów uczestników wybranymi modelami.
 • Model Domu Zmian i praca z nim.
 • Ćwiczenie „Obr” pokazujące efekty złego kierowania pracownikiem w zmianie.
 • Sposoby inicjacji procesów zmian.
 • Osobista krzywa zmiany. Jak osobiście przechodzę przez zmianę? Moje emocje i typowe zachowania.
 • Opór w zmianie i sposoby radzenia.
 • Analiza otoczenia przed planowaniem zmiany.
 • Zadania kadry kierowniczej w procesach zmian.
 • Ćwiczenie „Reguły” pokazujące co to znaczy kierować w zmianie.
 • Typologia zachowań w procesach zmian + strategie postępowania.
 • Komunikacja i przepływ informacji w procesach zmian.
 • Stabilizacja procesów zmian.
 • Metody interwencji w procesach zmian: na poziomie indywidualnym, zespołów i dużych grup pracowników.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami w procesach zmian.
 • Przykłady wdrożenia procesów różnych zmian w organizacjach różnej wielkości.
 • Podsumowanie. Indywidualne zadania domowe.

Na szkoleniu omawianych jest wiele procesów zmian wdrażanych przez trenera zarówno w mniejszych jak i dużych organizacjach, powyżej  5000 pracowników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych = 1 godzina to 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane