MODEROWANIE SPOTKAŃ, AUTOPREZENTACJA ORAZ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE- TRENING Z KAMERĄ

MODEROWANIE SPOTKAŃ, AUTOPREZENTACJA ORAZ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – TRENING Z KAMERĄ

CEL SZKOLENIA
 
Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji.

UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI
 • Umiejętność organizacji spotkań
 • Poznanie praktycznych zasad moderowania spotkań
 • Umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów
 • Skuteczne zmniejszanie tremy
 • Lepsze radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • Umiejętność korzystania z technik przydatnych do kreowania wizerunku osoby podczas autoprezentacji
 • Zwiększanie umiejętności perswazyjnych
 • Techniki relaksacyjne, kreatywne i umiejętność świadomego zarządzania emocjami podczas wystąpienia
 • Umiejętność komunikowania się z osobami o różnych typach osobowości  

METODOLOGIA SZKOLENIA
 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Praca z kamerą
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości

PROGRAM SZKOLENIA


MODEROWANIE SPOTKAŃ
 • Definicja moderacji. Rola moderatora w trakcie spotkania, panelu, dyskusji
 • Zasady prowadzenia spotkań grupowych i reguły ich moderowania
 • Style, strategie i techniki moderowania. Obszary moderacji
 • Moderacja a zarządzanie, kierowanie i przywództwo – spojrzenie praktyczne
 • Psychologia grup ludzkich i techniki kontroli ich dynamiki
 • Ustalanie zakresu merytorycznego spotkań
 • Role grupowe podczas spotkań
 • Standardy organizowania spotkań
 • Zarządzanie spotkaniem
 • Rola i zadania moderatora
 • Kompetencje moderatora
PROCEDURY MODERACJI
 • Zaplanowanie i organizacja spotkania
 • Zasady opracowania planów prowadzenia spotkań poświęconych rozwiązywaniu problemów i grupowemu podejmowaniu decyzji
 • Przygotowanie miejsca realizacji zebrania
 • Atmosfera w grupie – jak już w pierwszych minutach spotkania zbudować jak najlepszą
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych
 • Techniki angażowania uczestników w dyskusję
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach
 • Zachowania przywódcze. Określanie celu i oczekiwanych rezultatów działań zespołu
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania
 • Podnoszenie poziomu kreatywności oraz techniki integrowania grupy
 • Ewaluacja efektów pracy grupy

ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI A KOMUNIKACJA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych uczestników spotkania
 • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości
SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ AUTOPREZENTACJA
 • Funkcje autoprezentacji
 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
 • Zerowe wystąpienie przed kamerą

IDEALNA PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE PRZED AUDYTORIUM
 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności
 • Psychologiczny efekt początku i końca
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
 • Kontakt z publicznością

ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO
 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta
 • Profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku
 • Badanie i analiza wizerunku
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru
 • Naturalny przywódca
 • Umiejętność powitania
 • Jak pracować nad charyzmą?

ZASADY PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI POWER POINT
 • Przygotowanie prezentacji
 • Układ prezentacji
 • Techniki prezentacyjne
 • Pomoce wizualne
 • Graficzna prezentacja danych, tworzenie materiałów prezentujących publiczne służby zatrudnienia
 • Przekazywanie informacji w formie prezentacji komputerowej
 • Wykonywanie dokumentów graficznych na podstawie pozyskanych informacji z analizy rynku pracy
 • Dobór dodatkowych akcesoriów podczas prezentacji
JAK PRZYGOTOWAĆ EFEKTYWNE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE
 • Wspomnienie efektu prezentacji - Efekt początku i końca
 • Sztuka budowania pierwszego wrażenia
 • Postawa prezentera jako kluczowy element sukcesu
 • Techniki wpływu społecznego podczas prezentacji
 • Budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię
 • Tworzenie relacji z odbiorcami
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy
 • Tajniki siły perswazji
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej
 • Sztuka perswazji, negocjacji, dobór argumentów – prowadzenie sporu i debaty publicznej

SZTUKA PROFESJONALNEJ PREZENTACJI
 • Zasady konstruowania i warunki skutecznej prezentacji
 • Rola mówcy, jego przekonania i umiejętności
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • Spójność tego, co mówimy z tym, jak mówimy
 • Umiejętność modyfikacji prezentacji tuż przed i w trakcie wystąpienia
 • Ewaluacja poprzez dyskusję w grupie

REDUKCJA STRESU W WYSTĘPIENIACH PUBLICZNYCH
 • Czym jest stres
 • Jak zapobiegać stresowi
 • Techniki redukcji stresu w wystąpieniach publicznych
 • Moja indywidualna paleta działań antystresowych

PRACA Z GŁOSEM ŚWIADOMEGO MÓWCY
 • Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych
 • Praca nad głosem
 • Jak rozgrzewać głos
 • Ćwiczenia rozluźniające
 • Kształcenie techniki prawidłowego oddychania
 • Rozwój większej świadomości pracy z głosem
 • Indywidualne uwagi do dalszego świadomego rozwoju potencjału
 • Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu
 • DYKCYONARZ Warsztat z prawidłowej wymowy

MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA


WARSZTATY – PRACA Z KAMERĄ

Wystąpienia przed kamerą:
 • ocena indywidualnych wystąpień wybranych uczestników szkolenia
 • postawa i komunikacja niewerbalna
 • tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz
 • kontakt wzrokowy z audytorium
 • postawa ciała
 • gestykulacja
 • dynamika – ruch
 • zwracanie się do słuchaczy
 • pewność wypowiedzi
 • indywidualny feedback

DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE - CO I KIEDY NOSIĆ PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.


SYLWETKA TRENERA

Piotr R.

Trener, coach, konsultant, negocjator i mówca motywacyjny.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation). Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań.
Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.
Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Szkolił między innymi przedstawicieli firm usługowo handlowych:
Alior Bank, Allianz Bank Polska, Accenture Sp. z o.o, Avon Cosmetics Polska, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Banku Spółdzielczy w Nowym Stawie, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Browar Okocim S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Dr Irena Eris, Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, FERRING PHARMACEUTICALS B.V., Grupa Żywiec S.A., Henkel, Lug Light Factory, Grupa L'Oréal, Microsoft, NESTLE POLSKA S.A., Operator ARP, Philip Morris Polska S.A., Proctor & Gamble, Renault Polska, ROSSMANN SDP Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction, Tesco Polska Sp. z o.o., TUI Poland Sp z o .o., Unilever Polska SA, Volkswagen Bank Polska.
Szkolił między innymi przedstawicieli takich firm produkcyjnych jak:
3M Poland Sp. z o.o, Alstom Power. Sp. z o. o., Antalis Poland Sp. z o.o, ArcelorMittal Poland S.A.,  Budimex S.A., BP Polska, Bruss Polska, Browar Okocim S.A., British American Tobacco Polska Trading, Ciech S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Danfoss Sp. z o.o., Dr Irena Eris, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA S.A., Grupa Selena FM S.A.,  Grupa Żywiec S.A., Henkel, Hochtief Polska Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., LUG S.A.  Michelin Polska S.A., Microsoft Sp. Z o.o., MICHELIN Polska, NESTLE POLSKA S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., PGNiG S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Philip Morris Polska S.A., Philips Lighting, Proctor & Gamble, Renault Polska, SKF Polska, Siemens, S&T Services Polska, Sandvik Mining and Construction, ThyssenKrupp Xervon Polska, UNIBEP S.A., Węglokoks S.A., VDS Chełm i innych.

Od wielu lat prowadzi również szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Sądownictwa,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie i wielu innych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

05 - 06 wrzesieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]