• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Analiza ryzyka w wymaganiach ISO 9001:2015/IATF 16494:2016

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami analizy ryzyka w wymaganiach ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016.

PROGRAM SZKOLENIA: Analiza ryzyka w wymaganiach ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016

 
DZIEŃ 1

1. Wprowadzenie 
2. Ryzyko
3. Kluczowe elementy analizy i zarządzania ryzykiem

 • Proces i podejście procesowe
 • Schemat żółwia
 • Mapa procesów – powiązania między procesami?
 • Kontekst
 • Interesariusze
 • Cele i mierniki
 • Środowisko
 • Przywództwo
 • PDCA

4. Zarządzanie ryzkiem w wymaganiach ISO 9001 i IATF 16949
5. Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w PN-ISO 31000

DZIEŃ 2

6. Wybrane metody zarządzania ryzykiem

 • SWOT
 • FMEA
 • Diagram żółwia
 • Diagram Ishikawy
 • Burza mózgów
 • Lista kontrolna
 • Lessons learned i zarządzanie wiedzą organizacji
 • Matryca skutek prawdopodobieństwo
 • Plany awaryjne

7. Warsztaty:

 • Analiza ryzyka na przykładach przygotowanych przez klienta?

8. Podsumowanie

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?