• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001

szkolenie zamknięte

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz ukształtują swoją wiedzę w tym zakresie, dowiedzą się także jakie obowiązki i zadania realizuje ABI.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przybliżenie w sposób teoretyczno– praktyczny obowiązków wynikających z funkcji Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i jej nowelizacji po 1 stycznia 2015 r.
Szkolenie to składa się z teorii i praktycznych warsztatów, pozwala zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz mógł pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub ukształtujesz swoją wiedzę w tym zakresie. Dowiesz się między innymi: jakie obowiązki i zadania realizuje ABI, jak prawidłowo chronić informacje w organizacji, jakie są aktualne zagrożenia dla przetwarzanej informacji w systemach teleinformatycznych, jak opracować i realizować politykę bezpieczeństwa informacji oraz jak przygotować dokumenty eksploatacyjne systemu przetwarzającego dane osobowe.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną również założenia współczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zasad określania polityki bezpieczeństwa informacji (ISO 27001).


PROGRAM SZKOLENIA: Administrator bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/EIC 27001


1. Podstawowe zagadnienia systemu ochrony danych osobowych:
   • wprowadzenie (rys historyczny i źródła prawa)
   • nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych; podstawy budowy systemu ochrony danych osobowych w organizacji
   • terminologia związana z ochroną danych osobowych (dane osobowe, przetwarzania danych osobowych, system informatyczny, itp.)
   • zakres podmiotowy ustawy - kto musi ją stosować?
   • zakres przedmiotowy - w jakich sytuacjach należy ją stosować?
   • podmioty związane z ochroną danych osobowych - administrator danych, administrator bezpieczeństwa informacji
2. Rejestracja ABI w GIODO:
   • obowiązek zgłoszenia ABI
   • nowe zadania AB
3. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych: kategorie zagrożeń:
   • poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
   • obowiązki techniczne dotyczące ochrony danych osobowych
   • obowiązki organizacyjne dotyczące ochrony danych osobowych
   • rodzaje tajemnic wiążące się z ochroną danych osobowych
   • rejestracja zbiorów
4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:
   • odpowiedzialność karna
   • odpowiedzialność cywilna
   • odpowiedzialność pracownicza
   • odpowiedzialność administracyjno– finansowa
5. Warsztaty z zakresu zabezpieczenia danych osobowych obejmujące: przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
 
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane