• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zasady auditowania systemów zarządzania w oparciu o normę ISO 19011:2018

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w normie ISO 19011:2018, podejściu opartym na ryzyku, auditowaniu ryzyk i szans oraz zarządzaniu programem auditów.

ODBIORCY SZKOLENIA:

Warsztaty dla auditorów wewnętrznych (warunek konieczny – czynni auditorzy wewnętrzni, po procesie wewnętrznej kwalifikacji).

PROGRAM SZKOLENIA: Zasady auditowania systemów zarządzania w oparciu o normę ISO 19011:2018

1. Zmiany w normie ISO 19011:2018:

  • Podejście oparte na ryzyku,
  • Auditowanie ryzyk i szans,
  • Zarządzanie programem auditów,
  • Planowanie auditu,
  • Kompetencje i ocena auditorów,
  • Dodatkowe wytyczne dla auditorów (załączniki).

2. Powiązanie z wymaganiami IATF 16949:2016.
3. Definiowanie niezgodności – ćwiczenia praktyczne.
4. Sytuacje auditowe – najczęstsze problemy.
5. Przykłady rozwiązań do zarządzania programem auditów oraz kompetencjami auditorów.
6. Podsumowanie i test wiedzy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?