• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wprowadzenie do wymagań ISO 19011- warsztaty online

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 19011:2018. Przedstawione zostaną szczegółowe zasady przygotowania się do auditu, jego realizacji oraz sposobu raportowania.

SZKOLENIE ON-LINE PROWADZONE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI 

PLAN SZKOLENIA: Wprowadzenie do wymagań ISO 19011

 1. Wprowadzenie.
 2. Zakres normy.
 3. Powołania normatywne.
 4. Terminy i definicje.
 5. Zasady audytowania.
 6. Zarządzanie programem audytów.
 7. Przeprowadzanie audytu.
 8. Kompetencje i ocena audytorów.
 9. Podsumowanie.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4 h
 
Wymagania dodatkowe:
 • Kamera internetowa,
 • Mikrofon i/lub słuchawki,
 • Szybkie łącze internetowe,
 • Uczestnicy powinni posiadać swój własny egzemplarz ISO 19011.
Szkolenie będzie prowadzone metoda warsztatową.
Po każdym punkcie opisanym w planie nastąpi krótkie ćwiczenie lub sprawdzenie wiedzy.
 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?