• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BRC FOOD (wydanie 8)

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy/umiejętności z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu BRC Food.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu BRC Food .

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, pragnących pełnić funkcję auditora wewnętrznego standardu BRC Food.
Szkolenie skierowane jest do:
• kandydatów na auditorów wewnętrznych BRC Food,
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących środki spożywcze, itp.
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, audytujących swoich dostawców, w celu poznania specyficznych wymagań stawianych  dostawcom,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC.


PROGRAM SZKOLENIA: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BRC FOOD


• Przypomnienie wymagań Standardu BRC Food – test,
• Rodzaje auditów oraz wymagania i obowiązki auditora,
• Proces przygotowania auditu wraz z ćwiczeniami,
• Proces przeprowadzenia auditu wraz z ćwiczeniami,
• Proces raportowania auditu wraz z ćwiczeniami,
• Omówienie działań poauditowych,
• Działania korygujące – analiza przyczyn głównych wraz z ćwiczeniami,
• Omówienie najczęstszych problemów związanych z auditami w przedsiębiorstwie,
• Komunikacja podczas auditu,
• Egzamin pisemny

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 DNI (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?