• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie CQI-27 Audyt procesu odlewania- wymaganie AIAG

szkolenie zamknięte

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat wdrażania wytycznych CQI-27 w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Omówione zostaną wytyczne standardu AIAG CQI-27 wraz z ich interpretacją.

Standard CQI-27 Special Process: Casting System Assessment- Wymaganie AIAG dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów odlewniczych. Wpisany został jako wymaganie w IATF 16949, dlatego istotne jest, aby organizacje rozumiały i prawidłowo interpretowały jego wytyczne.

Program szkolenia: CQI-27 Audyt procesu odlewania- wymaganie AIAG


1.Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG.
2. Rodzina norm AIAG CQI.
3. CQI w świetle wymagań Klientów.
4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym.
5. Omówienie normy CQI-27 w aspekcie procesów odlewniczych.

5.1. Odpowiedzialność Personelu i Planowanie jakości.
5.2. Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów.
5.3. Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami.
5.4. Job Audit (Audyt wyrobu,audyt procesu montażu wyrobu gotowego oraz audyt pakowania).
5.5. Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-27
5.6.  Szczegółowe omówienie tabel/formularzy audytowych (CQI-27:2018 tabele A-J) (Odlewanie w formach piaskowych(żeliwa/stali/aluminium),w formach wirujących, w formach metalowych, metodą traconego wosku, odlewanie wysokociśnieniowe metali lekkich: aluminium, magnezu, cynku).

6. Podsumowanie Szkolenia.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane