• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie CQI-8 Audyt warstwowy procesu (LAYERED PROCESS AUDIT)

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie ma na celu wprowadzenie do audytów warstwowych procesu (Layered Process Audyt- LPA), zaznajomienie ze specyficznymi wymaganiami klientów oraz porównanie rożnych rodzajów audytów.

Standard CQI-8 Audyt warstwowy procesu (LAYERED PROCESS AUDIT) stanowi narzędzie doskonalenia procesów produkcyjnych w zakresie jakości, produktywności, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko. Z powodzeniem stosowane może być w małych i dużych firmach produkcyjnych, szczególnie w branży motoryzacyjnej.

Wdrożenie tej metody pozwala na radykalną redukcję reklamacji do poziomu bliskiego zero oraz zapobieganie powtarzaniu się tych samych problemów.

Szkolenie wskaże jak być skutecznym w ocenie przestrzegania wymagań dla realizacji procesu produkcyjnego i kontroli jakości.

Korzyści wynikające z LPA Layered Process Audit

    Zmniejszenie incydentów związanych z bezpieczeństwem
    Zmniejszenie odpadów
    Zmniejszenie liczby błędów
    Obniżenie kosztów złej jakości
    Pomiar i zachęcanie do standaryzacji pracy
    Wzrost interakcji między zarządem o operatorami
    Poprawa systemu szkoleń
    Zwiększenie zdolności do działania za pierwszym razem

CELE SZKOLENIA
Poznanie metodologii prowadzenia audytu warstwowego (LPA) zgodnie ze standardem CQI-8 AIAG.
Przedstawienie CQI-8 jako narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o ocenę zgodności realizacji procesu produkcyjnego i kontroli z wymaganiami.
Zwiększenie zaangażowania kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.
Wzrost świadomości w aspekcie roli i wpływu pracowników operacyjnych na produktywność, osiągane wyniki jakościowe oraz poziom bezpieczeństwa i środowisko pracy.

Program szkolenia: CQI-8 Audyt warstwowy procesu

1. Cele audytu warstwowego.
 
2. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.
 
3. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.
 
4. Etapy audytu warstwowego:
    planowanie,
    realizacja audytu, praca audytora (badanie auditowe, komunikacja),
    identyfikacja i opis niezgodności,
    przegląd wyników audytów warstwowych,
    monitorowanie realizacji działań korygujących.

5. Realizacja audytu:
    identyfikacja źródeł zmienności (przyczyny statystyczne i specjalne),
    przygotowanie i posługiwanie się listą kontrolną,
    audytowanie – identyfikacja niezgodności jakościowych,
    audytowanie produktywności – identyfikacja strat (7 waste),
    podsumowanie: warsztat auditowy połączony z dyskusją.

6. Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności
    Metoda 5W2H (What, Where, When, How big itd
    Metoda Pareto,
    5Why,
    burza mózgów,
    diagram Ishikawy

Ćwiczenia:
    Plan auditów warstwowych.
    Przygotowanie listy kontrolnej adekwatnej do rodzaju działalności firmy.
    Elementy wyłączone z auditu warstwowego.
    Elementy auditowe pomagające w identyfikacji strat.
    Analiza przyczyn reklamacji/ niezgodności przy wykorzystaniu metody 5 x Why
    Planowanie i monitorowanie działań korygujących dla niezgodności zidentyfikowanych w audicie.
    Gra symulacyjna – audytowanie, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut).Wybierz termin szkolenia

cena 1 300,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1200,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?