• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Cło- aktualności i zmiany w przepisach celnych

szkolenie zamknięte

Omówione zostaną m.in. podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi, zmiany w przepisach celnych, nowe procedury celne; Instytucja zgłaszania celnego oraz jego formy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


PROGRAM SZKOLENIA : Cło- aktualności i zmiany w przepisach celnych

1. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi
• struktura i hierarchia przepisów celnych
• przepisy międzynarodowe
• przepisy wspólnotowe
• przepisy krajowe
• unia celna
• Organy celne i ich właściwość – KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
• Administracja Skarbowa
2. Zmiany w przepisach celnych
• UKC – Unijny Kodeks Celny
• Ustawa Prawo Celne
• Ustawa o Służbie Celnej
• Ustawa VAT
• Ustawa o podatku akcyzowym
• Unijne i
krajowe przepisy wykonawcze
3. Nowe procedury celne
• Procedura dopuszczenia do obrotu
• dług celny, rozliczanie i księgowanie długu celnego, terminy płatności
• procedury specjalne
• wywóz, powrotny wywóz
• potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE
• Czasowe składowanie, celne magazyny
4. Instytucja zgłaszania celnego oraz jego formy
• elektroniczne zgłoszenie celne
• systemy celne SISC – AIS, AES, CELINA, ZEFIR2, OSOZ2, NCTS2
• omówienie wybranych pól zgłoszenia, kody stosowane w zgłoszeniu, załączniki do zgłoszenia celnego i zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym
• przechowywanie komunikatów i załączników
• weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru
• kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru – z urzędu, na wniosek
• rozliczanie należności celnych i podatkowych
5. Przedstawicielstwo w sprawach celnych
• przedstawicielstwo bezpośrednie i pośrednie
• rola agencji celnej ( przedstawiciel podatkowy ),deregulacja zawodu agenta celnego
6. Elementy kalkulujące zgłoszenia celnego
• wartość celna ( koszty dodawane, koszty odejmowane, Incoterms, rabaty )
• klasyfikacja taryfowa ( Wspólna Taryfa Celna , ISZTAR, TARIC ), WIT, WIP
• pochodzenie towaru ( preferencyjne, niepreferencyjne, dokumentowanie pochodzenia, status celny towaru )
7. Nowości i ułatwienia dla przedsiębiorców
• procedura uproszczona
• AEO – upoważniony przedsiębiorca
• odprawa scentralizowana wewnątrz kraju
• odprawa scentralizowana na terenie UE
• platforma PUESC
• usługa e-klient, usługa e-wnioski
• centralizacja rozliczeń celno-podatkowych
• eksport pośredni i bezpośredni
• neutralizacja dokumentów
• dostawa bezpośrednia, miejsce uznane
• procedura 42 – zwolnienie z podatku vat w imporcie w celu przemieszczenia towaru w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej
• ułatwienia i uproszenia w doładunkach i przeładunkach
• art. 33a ustawy VAT – odroczony VAT
• scentralizowana informacja celno – podatkowa


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?