• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Cło i podatki w obrocie towarowym z krajami trzecimi i we wspólnocie

szkolenie zamknięte

Przepisy celne regulujące obrót towarowy z krajami trzecimi; Obowiązki importera i eksportera; Należności celno-podatkowe w imporcie; Rozliczenia celno-podatkowe w eksporcie; INTRASTAT


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
– 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA : Cło i podatki w obrocie towarowym z krajami trzecimi i we wspólnocie

1. Przepisy celne regulujące obrót towarowy z krajami trzecimi.
• Unijny Kodeks Celny
• Rozporządzenia delegowane i wykonawcze
• Przepisy krajowe

2. Obowiązki importera i eksportera
• Rejestracja w systemach celnych i podatkowych
• Dokonywanie odpraw celnych
• Przedstawicielstwo w sprawach celnych

3. Należności celno-podatkowe w imporcie
• Wysokość należności, stawki celne i podatkowe
• Terminy płatności
• Odroczenia płatności
• Zwolnienia z płatności
• Dokumentacja importowa

4. Rozliczenia celno-podatkowe w eksporcie
• Stawka 0 % vat
• Rozliczenia podatkowe
• Dokumentacja eksportowa

5. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• Obowiązek podatkowy
• Dokumentacja obrotu

6. INTRASTAT
• Obowiązek składania deklaracji
• Zasady wypełniania i składania deklaracji
• Korekta deklaracji

7. Archiwizacja dokumentów
• Obowiązek archiwizacji
• Terminy
• Kontrola KAS

SYLWETKA TRENERA

Ekspert z zagadnień handlu międzynarodowego, z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, procedur, współpracy z organami celno-podatkowymi.
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego.
Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny.      
Od 14 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową.
Od 12 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane