• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie CQI-12 Ocena procesu nanoszenia powłok- Wymaganie AIAG

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania i oceny systemu powlekania oraz przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG dla poszczególnych procesów.

CELE SZKOLENIA:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania i oceny systemu powlekania.
 • Przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG dla poszczególnych procesów.
 • Uzyskanie zrozumienia w obszarze powiązań CQI-12 z normą IATF 16949:2016 w odniesieniu do zasad audytowania.
 • Uzyskanie informacji odnośnie CQI-12, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych.
 • Zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2018.
 • Uzyskanie świadomości odnośnie systemu nanoszenia powłok zgodnie z wymogami CQI-12.
 • Zdobycie wiedzy odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu.
 • Uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu.
 • Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • Jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta
 • Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
 • Jaki jest podział normy CQI-12 (katalog pytań, jobaudit, tabele dla poszczególnych procesów powlekania)
 • W jaki sposób zarządzać systemem nakładania powłok
 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor
 • Jakie są wymagania wynikające z normy19011:2018
 • Jakie są główne zagadnienia normy CQI-12

PROGRAM SZKOLENIA: CQI-12 Ocena procesu nanoszenia powłok- Wymaganie AIAG


1.Norma CQI-12 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016.
2.Matryca CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia.
3.Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI-12 (sekcja 1-2, sekcja 3, tabele A-J).
4.Podstawy zarządzania i oceny systemu nanoszenia powłok.
5.Kwalifikacje audytorów.
6.Audyt –planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018).
7.Główne zagadnienia CQI-12:

 • Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości,
 • Matryca odpowiedzialności,
 • Diagram przebiegu procesu,
 • FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych,
 • Składowanie wyrobów, transport,
 • Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania,
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowym,
 • Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola końcowa,
 • statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych,
 • JobAudit–krzyżowy audyt wyrobu.

8. Omówienie poszczególnych tabel i procesów (A-I), między innymi:

 • Przygotowanie powierzchni z fosforanowaniem,
 • Nakładanie powłoki metodą kataforezy,
 • Proces nakładania powłoki proszkowej,
 • Malowanie proszkowe, natryskowe, zanurzeniowe.

WARSZTATY:

 • Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji,
 • Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów,
 • Sporządzanie diagramu przebiegu dla procesów,
 • Mapowanie ról i odpowiedzialności,
 • Przeprowadzenie analizy powierzchni na przykładzie przygotowanym przez trenera.

 
  CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut).Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?