Szkolenie CQI- 12 Ocena procesu nanoszenia powłok - Wymaganie AIAG

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania i oceny systemu powlekania oraz przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG dla poszczególnych procesów .

CELE SZKOLENIA

 • Zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania i oceny systemu powlekania
 • Przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG dla poszczególnych procesów
 • Uzyskanie zrozumienia w obszarze powiązań CQI-12 z normą IATF 16949:2016 w odniesieniu do zasad audytowania
 • Uzyskanie informacji odnośnie CQI-12, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych
 • Zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2018
 • Uzyskanie świadomości odnośnie systemu nanoszenia powłok zgodnie z wymogami CQI-12
 • Zdobycie wiedzy odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu
 • Uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu
 • Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • Jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta
 • Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
 • Jaki jest podział normy CQI-12 (katalog pytań, jobaudit, tabele dla poszczególnych procesów powlekania)
 • W jaki sposób zarządzać systemem nakładania powłok
 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor
 • Jakie są wymagania wynikające z normy19011:2018
 • Jakie są główne zagadnienia normy CQI-12

PROGRAM SZKOLENIA
1.Norma CQI-12 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016
2.Matryca CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
3.Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI-12 (sekcja 1-2, sekcja 3, tabele A-J)
4.Podstawy zarządzania i oceny systemu nanoszenia powłok
5.Kwalifikacje audytorów
6.Audyt –planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018)
7.Główne zagadnienia CQI-12:

 • Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości
 • Matryca odpowiedzialności
 • Diagram przebiegu procesu
 • FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych
 • Składowanie wyrobów, transport
 • Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowym
 • Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola końcowa
 • statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych
 • JobAudit–krzyżowy audyt wyrobu

8. Omówienie poszczególnych tabel i procesów (A-I), między innymi:

 • Przygotowanie powierzchni z fosforanowaniem
 • Nakładanie powłoki metodą kataforezy
 • Proces nakładania powłoki proszkowej
 • Malowanie proszkowe, natryskowe, zanurzeniowe

WARSZTATY

 • Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji
 • Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów
 • Sporządzanie diagramu przebiegu dla procesów
 • Mapowanie ról i odpowiedzialności
 • Przeprowadzenie analizy powierzchni na przykładzie przygotowanym przez trenera

 
  CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane